Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Koštice

Reliéf s portrétem T. G. Masaryka na pomníku obětem 1. světové války

Obec Koštice se nachází v Ústeckém kraji v okrese Louny. V květnu 1919 zde byla vysazena lípa svobody na památku vzniku samostatného československého státu. Místní kronikář popisoval československé legionáře jako novodobé blanické rytíře, kteří jsou vedeni svým velitelem "prezidentem Osvoboditelem" T. G. Masarykem. Jako poctu padlým legionářům a současně i všem obětem první světové války se rozhodli místní obyvatelé vybudovat pomník. První rozhodnutí v této věci padlo na základě rozhodnutí obecní rady v říjnu 1920, které schválilo vybudování pomníku. Jeho faktické vybudování se ovšem protáhlo a došlo k němu až o více jak patnáct let později.

 

Slavnostně byl odhalen 28. října 1937. Jeho vybudování stálo obecní pokladu 6000 Kč. Součástí pomníku je reliéf s portrétem T. G. Masaryka jehož autorem je akademický sochař a legionář Karel Babka. V průběhu první republiky pak místní DTJ a sokolská obec pořádali pravidelné oslavy a připomínky Masarykových narozenin. Za druhé světové války byla plaketa z pomníku sundána a uschována díky statečnosti místního obyvatele pana Karla Kletečky. Po válce byla plaketa znovu osazena na pomníku a 16. září 1945 slavnostně odhalena. Po únoru 1948 byla znovu odstraněna a v roce 1968 opětovně instalována. Po srpnové okupaci byla plaketa znovu sundána a vyhozena na hnojiště. Zásluhou místního koštického občana Františka Urbana byla i tentokráte zachráněna a po listopadu 1989 znovu instalována.

 

[autor: Michal Pehr, fotografie a další charakteristika pomníku na www.vets.cz]