Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vídeň, dům v němž bydlel T. G. Masaryk po svatbě, 1878

Vídeň, dům v němž bydlel T. G. Masaryk po svatbě, 1878

Vídeň III - bydliště

Bydliště rodiny Masarykových, 1878–1882

Dne 15. 3. 1878 se Tomáš Masaryk v New Yorku oženil se Charlottou Gariggue. Ve Vídni si pak novomanželé Masarykovi pronajali nový byt ve třetím okrese, v Landstrasse-Hauptstrasse č. 76, kde se jim 3. 5. 1879 narodila dcera Alice; později se přestěhovali do bytu v Seidlgasse č. 9 ve stejném okrese, kde se jim 1. 5. 1880 narodil syn Herbert. Obě děti byly pokřtěny v evangelickém kostele helvetského vyznání v Dorotheergasse v centru města.

 

Ačkoliv Masarykovi žili ve stísněných finančních poměrech, coby soukromý docent vídeňské univerzity Masaryk zval do své domácnosti studenty a přátele k diskusím. Pravidelnými hosty byly například pozdější novináři Sigmund Münz a Josef Penížek, psychiatr Ernst Boeck či syn brněnského továrníka Isidor Flesch. Masaryk byl dne 13. 8. 1882 císařem Františkem Josefem I. jmenován mimořádným profesorem české univerzity v Praze a v září 1882 se přestěhoval i s rodinou do Prahy.

 

[autor: Lucie Merhautová, fotografie: ÚTGM, P. Diem]

 

Alice Masaryková, 1880

Alice Masaryková, 1880

Dům v Seidlgasse č. 9

Dům v Seidlgasse č. 9