Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Soutěž o nejpůsobivější fotografii pomníku T. G. Masaryka, 1. 6. - 27. 10. 2018

 

Na naší mapě se objevuje stále více příběhů Masarykových soch a pomníků, jejichž peripetie se v různých variacích opakují - slavnostní instalace se střídají s úkrýváním a ničením, jež provázejí projevy statečnosti, konformity i perzekuce. Pomníky a jejich historie představují významné, často bolestivé místo lokální paměti měst a obcí.

 

V dubnu 2018 byla vyhlášena soutěž o esteticky nejpůsobivější fotografii pamětního místa spojeného s osobností T. G. Masaryka (například pomníku, sochy, busty, pamětní desky apod.) v České republice a v Slovenské republice A to jednak v kategorii historické fotografie (do roku 1989) a v kagegorii současné fotografie (po roce 1989).  Záměrem souteže bylo upozornit na přítomnost pomníků T. G. Masaryka ve veřejném prostoru a na jejich lonkrétní historie a také obohatit náš portál o kvalitní fotodokumentaci.


Pomník T. G. Masaryka v Hustopečích, foto Nina Veselá

 

 Výsledky soutěže byly vyhlášeny v říjnu 2018 na základě veřejného hlasování a hodnocení odborné poroty.

 
 

  zasova_dlazdice.jpg

      Odhalení pomníku v obci Zašová na Valašsku v roce 1920

 

 

Vykopávání busty T. G. Masaryka v Náchodě po skončení 2. světové války,

foto Muzeum Náchodska

28. 3. 2018