Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kontakty

 

Cílem tematických stránek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je prostřednictvím interaktivní mapy Po stopách T. G. Masaryka a místopisných hesel přiblížit široké veřejnosti Masarykovu životní a profesionální dráhu a zachytit její posmrtné připomínání stejně jako politicky řízené mazání jeho činnosti a odkazu z kulturní paměti regionů i občanů, a to na základě přímé spolupráce s lokálními institucemi i jednotlivci.

Místopis je v první fázi zaměřen na Českou republiku a Slovenskou republiku, v budoucnu bude rozšiřován a bude zachycovat Masarykův pohyb v bývalé rakousko-uherské monarchii, v dalším evropském prostoru a v Rusku. Na nové místo může upozornit a potřebné materiály (fotografie, GPS souřadnice, informace o historii) může zaslat jakýkoliv subjekt, následné zpracování a zveřejnění záznamu probíhá v MÚA a podléhá dané struktuře hesel. Uvítáme i informace o událostech a novinkách (akce, výstavy, přednášky, publikace apod.) spojené s osobností T. G. Masaryka.

 
Kontakt
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
Česká republika