Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kontakty

Tematické stránky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., sledují dva cíle:
 
Poskytují informační servis o novinkách (publikacích, rozhlasových a televizních pořadech, filmových dokumentech, článcích v tisku apod.) a událostech (výstavách, konferencích, přednáškách, prezentacích atd.), které se zaměřují na osobnost T. G. Masaryka, a to především v souvislosti s osmdesátým výročím jeho úmrtí v září 2017 a stopadesátým výročím narození v březnu 2020 a stým výročím založení Československa v říjnu 2018. Řada novinek a událostí souvisí s činností ústavu, k jehož páteřním vědeckým liniím patří právě výzkum TGM v nejrůznějších politických, kulturních, vědeckých kontextech a zpřístupňování jeho díla formou odborných edic (Spisy TGM, Korespondence TGM). Ústav rovněž pečuje o Masarykovu pozůstalost a knihovnu. Zveřejňovány jsou však i další novinky a události na základě spolupráce s řadou partnerů – s institucemi, obcemi a médii. Novou událost může přihlásit jakýkoliv subjekt, zveřejnění podléhá rozhodnutí správců stránek.
 
Prostřednictvím interaktivní mapy Po stopách TGM a místopisných hesel přibližují široké veřejnosti Masarykovu životní a profesionální dráhu a zachycují její posmrtné připomínání stejně jako politicky řízené mazání jeho činnosti a odkazu z kulturní paměti regionů i občanů. Místopis je v první fázi zaměřen na Českou republiku a Slovenskou republiku, v budoucnu bude rozšiřován a bude zachycovat Masarykův pohyb v bývalé rakousko-uherské monarchii, v dalším evropském prostoru a v Rusku. Historická místopisná hesla vycházejí z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, týmového projektu, na němž spolupracuje na několik desítek autorek a autorů. Pro obrazový doprovod je do velké míry využíván rozsáhlý fotoarchiv Ústavu TGM uložený v MÚA. Současný místopis zachycuje místa na území Čech, Moravy a Slovenska spojená s osobností TGM – jednak muzea, archivy, instituce, jednak různé připomínky (naučné stezky, pomníky, busty, pamětní desky, stromy apod.) v místech, kde pobýval, která navštívil či jinak spojených s jeho činností. Tento současný místopis vzniká interaktivně ve spolupráci s masarykovskými institucemi, s místními orgány i občany. Na nové místo může upozornit a potřebné materiály (fotografie, GPS souřadnice, informace o historii) může zaslat jakýkoliv subjekt, následné zpracování a zveřejnění záznamu probíhá v MÚA a podléhá dané struktuře hesel.
 
Kontakt
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
Česká republika