Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Opava

Prezidentská návštěva a pamětní deska

T. G. Masaryk navštívil město Opava v rámci prezidentské cesty po Slezsku, Hlučínsku a Ostravsku, kterou podnikl od 23. do 25. června 1924. V pohraničí byla ovšem jeho osoba vnímána kontroverzně. Zatímco české noviny o návštěvě prvního Československého prezidenta informovaly čtenáře na prvních stranách, v německém tisku se zpráva o návštěvě prezidenta na titulní strany vesměs nedostala.

Návštěva T. G. Masaryka měla vliv na odejmutí autonomního statutu městu Opava - důvodem bylo nevyvěšení československé státní vlajky na radnici a přivítání prezidenta starostou města v Opavě jako v německém zemském hlavním městě. V důsledku tohoto projevu neloajality k Československé republice a hlavě státu ztratilo město Opava autonomní statut, a tím pravomoc úřadů první instance.


Návštěva T. G. Masaryka byla také fotograficky zdokumentována. Slezská grafia, akciová společnost v Opavě, vydala vlastním nákladem sbírku fotografií pod názvem Nezapomenutelné dny Slezska, Hlučínska a Ostravska.

 

Na připomínku návštěvy T. G. Masaryka v Opavě nechala Matice opavská vyhotovit v roce 1935 pamětní desku. V současné době pamětní desku veřejnost nalezne na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.

 

[autor textu a fotografie: Tomáš Klubal, zdroj: Zdroj: GAWRECKI, D.: Jak Opava ztratila v roce 1924 pravomoc politického úřadu 1. instance In: Opava, Sborník k dějinám města 3, 2003, str. 85-89].