Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Současná podoba pomníku obětem 1. světové války v Ostravě - Krásném Poli

Současná podoba pomníku obětem 1. světové války v Ostravě - Krásném Poli

Ostrava – Krásné Pole

Památník obětem první světové války s reliéfem T. G. Masaryka a pamětní deska

Ve slezské obci Krásné Pole, dnes městský obvod Ostrava - Krásné Pole Statutárního města Ostravy, byl kolem roku 1924 vztyčen pomník obětem 1. světové války, jehož autorem je sochař Karel Gruntorád. Památník se nacházel mezi kostelem Svaté Hedviky a hřbitovem, dnes je umístěn na rozcestí ulic Druževní a Vrbka. Je ohraničen živými ploty, které tvoří malé „náměstí“ s několika lavičkami a stožárem pro zavěšení národní vlajky.


Součástí původního památníku byl okrouhlý bronzový reliéf s Masarykovou podobiznou ozdobený lipovými ratolestmi, který byl zasazen do kamenného podstavce, v jehož spodní části je socha truchlící skloněné ženy s věncem v rukou. V roce 1939 při obsazení Krásného pole Němci, byl místní občan donucen Masarykův reliéf odsekat. Na místě poté zůstal jen kamenný podstavec. 

Po válce byl památník opraven a místo původní Masarykovy busty byla nahoru umístěna stéla z hořického pískovce, do které byl vytesán malý kříž, pod kterým byly napsány jména místních občanů padlých za 1. světové války. Tuto podobu si památní zachoval až do roku 2015, kdy byla uskutečněna poslední oprava, při které byl nahrazen vytesaný kříž replikou Masarykova reliéfu odlitého z pryskyřice podle původního originálu. Původní bronzový reliéf se nyní nachází v místním obecním úřadu.

 

Pohnutější osudy měla pamětní deska - byla vyrobena z bronzového odlitku kolem roku 1936. Původně visela v tehdejší obecné škole. V roce 1939 při obsazení Krásného pole Němci byla stržena. Na své původní místo se vrátila až rok po válce v roce 1946. V 70. letech 20. století zde deska ještě byla, ale již nevisela na zdi. Ležela spadlá vedle školy, kde kolem ní denně procházeli žáci. Zanedlouho se však ztratila, a nikdy nebyla nalezena. V roce 1990 byla na původní místo pověšena replika původní desky. V současnosti se replika nachází u místního občana, protože škola byla zbourána. V budoucnu se plánuje postavení nové budovy na místě, kde stála škola, a navrácení pamětní desky zpět.

 

[autoři textu a fotografie: Tomáš Štekr a Jakub Vitásek]