Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykova busta

Masarykova busta

Pomník v Dobré

Pomník v Dobré

Dobrá

Masarykova busta v Dobré

Dochované písemné prameny neumožňují detailně sledovat příběh busty TGM v obci Dobrá. Na základě jednotlivých střípků však přece jen můžeme alespoň v hlavních bodech tuto historii rekonstruovat. Především víme, že slavnostní odhalení busty se konalo 7. srpna 1938. Tomuto aktu předcházelo ustavení přípravného výboru a uspořádání peněžní sbírky mezi občany a korporacemi. Spolu s bustou byl odhalen i obelisk se jmény padlých ze světové války. V dochovaných dokumentech se nikde nehovoří o autorovi busty, je tedy možné, že byla zakoupena v rámci akce, kterou zaštiťoval Čs. ústav zahraniční a jejímž cílem bylo rozšiřování pomníků TGM. O této možnosti svědčí propagační materiál dochovaný mezi písemnostmi týkajícími se právě postavení pomníku TGM v Dobré, definitivního verdiktu se však v tomto směru raději zdržíme. Úprava místa a provedení stavby bylo svěřeno architektu Janu Špokovi.

Busta byla odstraněna 6. března 1940. Datum svádí k myšlence, že to bylo preventivně z obav před případnou „provokací“ u příležitosti Masarykových nedožitých kulatých narozenin připadajících na 7. března. Busta byla následně zničena.

Slavnost znovuodhalení pomníku TGM se konala 28. října 1946. Obecní kronika k tomu uvádí, že „poprsí bylo zhotoveno sochařem Vávrou z Ostravy a odlito v bronzu firmou Židek v Bašce z kovu, který byl pořízen sběrem občanstva“. Slavnost odhalení byla poněkud netradiční a předznamenala svým dalším průběhem budovatelské období, které mělo záhy nastat. Na slavnosti byl totiž zároveň vyhlášen dvouletý plán a byla tu pronesena řada výzev a slibů ke zvýšení pracovního úsilí.

O odstranění busty nás opět informuje kronikář: „Dne 7. 3. 1961 byly u pomníku TGM provokačně rozsvíceny svíčky. Rada MNV na základě tohoto rozhodla, aby busta TGM byla z pomníku sundána. Bylo tak provedeno 6. 4. 1961 za všeobecného souhlasu občanů.“

K dalším osudům busty je naprostý nedostatek informací. Pouze kniha Rostislava Vojkovského U nás v Dobré uvádí bez bližších podrobností, že busta byla znovu instalována v roce 1968 a odstraněna v roce 1974. Deponována byla v Okresním vlastivědném muzeu Frýdek-Místek, odkud byla opět vyzvednuta na počátku roku 1990. V březnu tohoto roku byla umístěna v Obřadní síni v Dobré a dne 3. listopadu 1994, poté co byl dokončen nový podstavec, znovu odhalena na svém původním místě.

Někdy o velikonočních svátcích roku 2012 (velikonoční pondělí připadlo na 9. 4.) se ovšem stala velmi nepříjemná věc. Jednalo se o zatím poslední zvrat v příběhu doberské Masarykovy busty a my jej objasníme za pomoci citátu z červnového čísla (2012) obecního měsíčníku: „Jistě neuniklo vaší pozornosti, že na pomníku před obecním úřadem se objevila nová busta prezidenta T. G. Masaryka. Důvodem k této změně byl neobyčejný vandalismus, kdy někdo v čase velikonočních svátků původní bronzovou sochu odcizil. Pátrání Policie České republiky bylo tentokrát neúspěšné a po dvou měsících byl případ odložen. Proto jsme se rozhodli koupit sochu novou, tentokráte z umělého kamene. Instalaci nové busty provedli sponzorsky dva kameníci, pan Karel Ševčík se synem, kterým tímto ještě jednou děkujeme.“

 

[autor: Tomáš Adamec, SOkA Frýdek-Místek, fotografie: Tomáš Adamec]