Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Lípa svobody

Lípa svobody

Pomník TGM 1945

Pomník TGM 1945

Pomník TGM 2010

Pomník TGM 2010

Praha – Újezd nad Lesy

Pomník T. G. Masaryka a Lípa svobody

Původně samostatná obec Újezd nad Lesy, dnes část Prahy, je spjata s osobou T. G. Masaryka hned na několika místech.

 

29. května 1919 byl na podnět předsedy okrašlovacího spolku, Antona Kožíška, podán návrh na vysazení lípy při příležitosti prvního výročí vzniku republiky. Zastupitelstvo jeho návrh jednoznačně přijalo a určilo místo pro vysazení na pozemku u dnešní hasičské zbrojnice. Dne 28. října 1919 uspořádal okrašlovací spolek a obec zvláštní slavnost, při které byla lípa svobody zasazena. Tohoto aktu se zúčastnil i prezident T. G. Masaryk se svou dcerou Alicí, který v tu dobu pobýval na nedalekém zámku v Kolodějích. Lípa na tomto místě roste dodnes, má rovný kmen, jenž se zhruba ve dvou metrech dělí ve dvě hlavní větve nesoucí košatou korunu.

 

V obci, v parku u školy, byl odhalen 28. října 1938 i pomník prezidenta T. G. Masaryka. Autorem busty stojící na kamenném podstavci byl rodák z Újezdu, akademický sochař Bohumil Zvěřina. Po dobu německé okupace byl pomník demontován a bustu schovával její autor. Na podstavec se dostala neutrální socha Amora. Masarykova busta se na své původní místo vrátila až v srpnu 1945, kdy byl pomník znovu odhalen. Z parku byl však opět odstraněn v roce 1949. Na krátko byla Masarykova busta navrácena do parku v roce 1968 ale po dvou letech se musela znovu ztratit.  K definitivní obnově památníku došlo až v roce 1990.

 

[autoři: Marie Tomaidesová a Aleš Rudl, foto: Muzeum Újezd nad Lesy, Marie Tomaidesová]