Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vyzdobená vstupní brána

Vyzdobená vstupní brána

TGM s Herbertem a Leonardem Revilliodovými na návrší za Židlochovicemi

TGM s Herbertem a Leonardem Revilliodovými na návrší za Židlochovicemi

TGM stojící u řeky

TGM stojící u řeky

Židlochovice

Letní sídlo prezidenta 1924, 1928–1931, 1933

Město na jižní Moravě, 18 km na jih od Brna, na soutoku řek Svratky a Litavy; 3605 obyvatel (2012). První zmínky o lokalitě pocházejí z roku 1349, již předtím tu stála vodní tvrz. Zdejší panství patřilo od poloviny 14. do počátku 15. století moravským markrabatům Janu Jindřichovi a Joštovi, v letech 1567–1616 Žerotínům, kteří na místě tvrze vybudovali renesanční zámek a zaštítili zdejší početnou českobratrskou komunitu, v 17. století Valdštejnům, od konce 17. století do roku 1743 hrabatům ze Sinzendorfu, kteří přestavěli zámek v barokním slohu, 1743–1819 Dietrichštejnům a 1819–1918 habsbursko-lotrinskému rodu (posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich); roku 1919 se stalo majetkem československého státu. Roku 1873 byla obec povýšena na město.

 

Zdejší výstavný zámek, původně renesanční, v letech 1720–29 barokně přestavěný a 1844–45 empírově upravený, obklopený anglickým parkem a oborou, sloužil v meziválečném období jako letní sídlo československých prezidentů. Zvláště je spjat se šesti pobyty prezidenta Masaryka: v červnu 1924, od 8. do 28. 6. 1928, od 3. do 21. 6. 1929, od 14. 6. do 5. 7. 1930, od 29. 6. do 5. 8. 1931 a od 1. do 15. 7. 1933, během nichž prezident tradičně podnikal cesty po přilehlém regionu i po vzdálenějších částech Moravy či Slezska. (V letech 1925–27 byly tyto pobyty přerušeny pro špatný stav místního vodovodu, kvůli němuž zde roku 1925 vypukla menší tyfová epidemie.) Na počest T. G. Masaryka byla roku 1930 vysazena pamětní lípa v západní části zámeckého parku; jeho pobyty dnes připomíná pamětní deska při vchodu do parku. – Ve druhé polovině 30. let zde opakovaně pobýval i prezident Beneš. Koncem října 1936 sem v rámci státní návštěvy zavítal rumunský král Carol II. a ve zdejší oboře se účastnil honu. K reprezentačním státním účelům sloužil zámek i v poválečném období; několikrát hostil i prezidenty republiky. Dnes je využíván jako luxusní hotel.

 

[autor: Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA, fotografie: UTGM a Jan Horský]

TGM sedící v křesle v zámecké zahradě s dcerou Olgou Revilliodovou a s vnuky

TGM sedící v křesle v zámecké zahradě s dcerou Olgou Revilliodovou a s vnuky

TGM při řece s dcerou Olgou a vnuky

TGM při řece s dcerou Olgou a vnuky