Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

Model nové sochy TGM v ateliéru

Model nové sochy TGM v ateliéru

Louny

Návštěvy města a pomník TGM

Masaryk do Loun zavítal poprvé na přelomu 19. a 20. století ještě jako kontroverzní profesor, kdy ho osočovali nejen obhájci pravosti Rukopisů, ale i antisemité za jeho angažmá v hilsneriádě. Poprvé byl pozván v létě 1901 redaktorem krajinského časopisu a horlivým realistou J. J. Langerem. Přednáška o Janu Husovi vyvolala ve městě velký rozruch a účastnilo se jí mnoho Masarykových obdivovatelů i kritiků. Při odchodu na nádraží, které leželo daleko od města, byl Masaryk dokonce pronásledován odpůrci a museli jej doprovázet jeho podporovatelé, kteří zajistili jeho bezpečnost.

 

Masaryk byl jmenován čestným občanem Loun již 9. listopadu 1918. Podruhé však do města zavítal až třicet let po své první návštěvě, dne 23. června 1931 v doprovodu osobního tajemníka Antonína Schenka a své dcery Alice navštívil Všeobecnou krajinskou výstavu severočeskou. U vchodu na výstaviště v Městských sadech ho uvítal starosta města Josef Fousek i předseda výstavního výboru Zdeněk Čížek. Prezident si velmi pozorně prohlédl hlavní průmyslový pavilon, dále prostory věnované chmelařství, rybářství a Svazu spořitelen. O výstavě se vyslovil velmi pochvalně a ocenil slibný rozmach pohraničních regionů.

Ve městě se nacházel také pomník T. G. Masaryka. Návrh na jeho vybudování podal v roce 1927 odborný učitel a předseda místní organizace Čs. obce legionářské Josef Toman. Na podporu tohoto projektu byl založen zvláštní fond, snaha odhalit pomník při příležitosti 10. výročí vzniku republiky se však nevyplnila. Základní kámen byl položen až v květnu 1929. Autorem samotné sochy byl akademický sochař Otakar Švec a sochu vysokou 3,2 metru odlili v Praze. Slavnostní odhalení Masarykova pomníku se konalo dne 1. června 1930 za přítomnosti ministra vnitra Juraja Slávika. Pomník odhalili čtyři legionáři od Zborova a jménem města jej přijal do opatrování starosta Josef Fousek. Pomník byl zničen za německé okupace a údajně převezen do Drážďan.

 

V dubnu 2017 město Louny vyhlásilo veřejnou sbírku na znovuobnovení Masarykova pomníku a u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky v říjnu 2018 bude pomník znovu odhalen.

 

[text s drobnými stylistickými úpravami převzat z: Koukal, Pavel: Budu se na vás dívat. Osudy pomníků TGM na severu Čech, Ústí nad Labem, 2000, za doplnění a fotografie děkujeme Michalu Pehrovi]

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

TGM na Všeobecné krajinské výstavě severočeské

T. M. Masaryk v Lounech

T. M. Masaryk v Lounech