Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

TGM v Ružomberku

TGM v Ružomberku

Ružomberok

Návšteva mesta

Mesto v Liptovskej kotline na sútoku Váhu a Revúcej, kde ako farár pôsobil popredný slovenských politik Andrej Hlinka, sa cítilo prezidentom opomenuté v jeho plánovanej ceste po slovenských mestách v roku 1921. Na stránkach Slováka sa tak rozpútala útočná kampaň, ktorá v jeho vynechaní z programu videla urážku patriotických zásluh Ružomberčanov pri vzniku republiky a potupenie hrobov obetí černovskej tragédie z roku 1907.

 

Aj pod týmto mediálnym tlakom tak na poslednú chvíľu prezidentská kancelária doplnila program a zaradila aj zastávku v Ružomberku. Prezidentov vlak zastavil na ružomberskej stanici 21. septembra 1921. Na nástupišti prezidenta privítali mešťanosta (starosta) Karol Mederly a miestny farár Andrej Hlinka. Ten prezidenta ubezpečil, že obyvatelia Ružomberka poznajú svoje povinnosti voči nemu aj štátu, a že môže pri budovaní štátu počítať aj s podporou slovenských katolíkov.

 

[autor: Peter Vítek, Archív Liptovský Mikuláš, fotografia: UTGM]