Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ročov

Masarykova lípa

Obyvatelé Ročova se v roce 1930 rozhodli připomenout prvního prezidenta zasazením lípy při příležitosti jeho narozenin. Lípa byla vysazena na náměstí naproti domu čp. 134. Vlastní sázení stromu provázela velká slavnost, kdy za účasti místních hasičů, Sokolů a členů dalších spolků byla slavnostně lípa zasazena. Celá slavnost se odehrávala 9. března 1930. Následně byl před lípou postaven žulový kámen s nápisem, že Masarykova lípa byla zasazena na památku 80. narozenin TGM. Tento žulový kámen byl dvakrát odstraněn, poprvé v době druhé světové války a následně po únoru 1948. Po obnovení svobodných poměrů v listopadu 1989 se kámen před lípu znovu vrátil. V prosinci 1933 byla vedle této Masarykovy lípy zasazena ještě Švehlova lípa na památku právě zemřelého agrárnického politika a dlouholetého ministerského předsedy Antonína Švehly.

 

Před Masarykovou lípou se následně odehrávala řada akcí připomínajících prvního prezidenta. Asi největší z nich byla smuteční tryzna v září 1937. Před lípou byla umístěna na černém podstavci školní busta osvětlovaná v noci elektrickým světlem a 19. září 1937 se zde konala smuteční tryzna za zemřelého prezidenta. V den pohřbu pak školní mládež a občané kladli květiny k této lípě jako vyjádření smutku nad odchodem TGM. V pozdější době bylo označení Masarykova lípa odstraněna a nápis se vrátil až po roce 1989.

 

[autor: Michal Pehr]