Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Busta T. G. Masaryka ve Slavětíně

Busta T. G. Masaryka ve Slavětíně

Busta T. G. Masaryka ve Slavětíně 1919

Busta T. G. Masaryka ve Slavětíně 1919

Slavětín

Busta T. G. Masaryka

V městysi Slavětín byla odhalena busta T. G. Masaryka již v roce 1919. Její osudy jsou odrazem politických zvratů, které prožila naše společnost ve dvacátém století. První Masarykova busta ve Slavětíně byla slavnostně odhalena 7. srpna 1919. Místní občané se na tuto sochu složili v rámci sbírky, která byla zahájena při sázení Lípy svobody. Celá akce byla pojata velmi slavnostně, obec si u této příležitosti dokonce opatřila nový prapor. Přítomna byla četa vojáků z lounské posádky. Slavnostní proslov přednesl legionář, člen národně socialistické strany a pozdější lounský starosta Josef Rybka (1875–1949). Poté byl pomník předán starostovi obce Františku Šlikovi a za místní občany promluvil řídící učitel Vojtěch Pihrt.

 

U pomníku se pak v průběhu meziválečného Československa konaly nejrůznější oslavy. Po okupaci byl pomník zničen a byl obnoven v roce 1947, kdy jej přijel 31. srpna 1947 odhalit Jan Masaryk. V padesátých letech byla ovšem socha znovu zničena a zůstal zachován pouze její podstavec. Do třetice byla obnovena po roce 1989 z iniciativy Konfederace politických vězňů. Stalo se tak 7. března 1992, kdy byla tato socha odhalena za účasti tehdejšího českého ministerského předsedy Petra Pitharta a Karla Schwarzenberga. Autorem této poslední sochy je brněnský sochař Jiří Marek.

 

[autor: Michal Pehr, fotografie: Květa Tošnerová, Jaroslav Tošner]