Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Banská Štiavnica

Návšteva mesta

Stredoslovenské banské mesto navštívil prezident Masaryk v rámci svojej cesty po regióne Pohronia, na ktorú sa vydal koncom augusta 1923 zo svojho slovenského letného sídla v Topoľčiankach.

 

Do Banskej Štiavnice vyrazil T. G. Masaryk ráno 25. augusta 1923 z Topoľčianok. Pred jej návštevou sa ešte zastavil v obci Dolné Hámre, kde sa k nemu pridal zvolenský župan Juraj Slávik. Okrem neho prezidenta sprevádzal aj minister unifikácií Ivan Markovič a vyslanecký radca v Londýne Jan Masaryk. Cesta po stredoslovenských mestách mala demonštrovať aj celkovú politickú konsolidáciu tohto regiónu.

 

V Banskej Štiavnici bol prezident privítaný na radnici starostom mesta Arpádom Bergfestom, ktorý mu pri tejto príležitosti predal okrem fotografického albumu pamätihodností aj memorandum o potrebách mesta. Naliehavým problémom bolo nájdenie nových priemyselných a obchodných záujmov pre starobylé banícke mesto, ktorého strieborné bane boli už skoro úplne vyťažené. Masaryk vyjadril pre tieto problémy vo svojej odpovedi na starostov príhovor pochopenie. Z radnice smeroval Masaryk na prehliadku Starého zámku, kde ho uvítal mestský archivár a správca múzea Vojtech Baker, ktorý mu podal výklad o dejinách mesta. Na šachte František prezidenta pozdravili baníci v uniformách a s vlastnou dychovkou. Následne pokračoval T. G. Masaryk do tabakovej továrne. Na záver navštívil reálne gymnázium, štátnu priemyselnú školu a vyššiu školu lesnícku s botanickou záhradou. Po návšteve škôl pokračoval vo svojej ceste do Banskej Bystrice.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografia: Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav]