Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Banská Štiavnica

Návšteva mesta

Stredoslovenské banské mesto navštívil prezident Masaryk v rámci svojej cesty po regióne Pohronia, na ktorú sa vydal koncom augusta 1923 zo svojho slovenského letného sídla v Topoľčiankach.

 

Do Banskej Štiavnice vyrazil T. G. Masaryk ráno 25. augusta 1923 z Topoľčianok automobilom. Pred jej návštevou sa ešte zastavil v obci Dolné Hámre, kde sa k nemu pridal zvolenský župan Juraj Slávik. Okrem neho prezidenta sprevádzal aj minister unifikácií Ivan Markovič a vyslanecký radca v Londýne Jan Masaryk. Cesta po stredoslovenských mestách mala demonštrovať aj celkovú politickú konsolidáciu tohto regiónu.

 

V Banskej Štiavnici bol prezident privítaný na radnici starostom mesta A. Bergfestom, ktorý mu pri tejto príležitosti predal aj memorandum o potrebách mesta. Naliehavým problémom bolo nájdenie nových priemyselných a obchodných záujmov pre starobylé banícke mesto, ktorého strieborné bane boli už skoro úplne vyťažené. Masaryk vyjadril pre tieto problémy vo svojej odpovedi na starostov príhovor pochopenie. Z radnice smeroval na prehliadku Starého hradu, Františkovej šachty a centra mesta. Následne pokračoval vo svojej ceste do Banskej Bystrice.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografia: Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav]