Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Uvítanie T. G. Masaryka v Banskej Bystrici

Uvítanie T. G. Masaryka v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

Návšteva mesta

Stredoslovenské banské mesto navštívil prezident Masaryk v rámci svojej cesty po regióne Pohronia, na ktorú sa vydal koncom augusta 1923 zo svojho slovenského letného sídla v Topoľčiankach.

 

Do Banskej Bystrice dorazil prezident dňa 25. augusta 1923 o štvrtej hodine popoludní. Pred jej návštevou sa zastavil ešte v Radvani nad Hronom, kde si na cintoríne pripomenul pamiatku miestneho evanjelického farára a významného slovenského básnika Andreja Sládkoviča. Masaryk bol sprevádzaný zvolenským županom Jurajom Slávikom, ministrom unifikácií Ivanom Markovičom a synom Janom.

 

Na námestí bol prezident privítaný veľkým počtom občanov, zástupcami úradov, spolkov a cirkví. Chlebom a soľou privítala T. G. Masaryka v meste slovenská spisovateľka Terézia Vansová. Spisovateľ Karol Kálal vyložil Masarykovi skúsenosti z vlastnej kultúrnej práce na Slovensku. Prezidenta pozdravil aj banskobystrický biskup Marián Blaha. Po privítaní na námestí nasledovalo osobné prijatie delegácií občanov na radnici a rozhovor so zastupiteľmi mesta. Návšteva pokračovala prehliadkou rímskokatolíckeho farského kostola a centra mesta. Po prehliadke mestského múzea sa T. G. Masaryk zastavil pred evanjelickým kostolom, kde si uctil pamiatku básnika Jána Bottu, pri jeho hrobe. Tým bola návšteva mesta ukončená a prezident aj so svojim sprievodom odišli do kúpeľného mesta Sliač, kde prenocovali.    

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografia: Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav]