Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Dům rodiny Masarykových v Bystričce

Dům rodiny Masarykových v Bystričce

TGM se synem Janem na zídce před domem

TGM se synem Janem na zídce před domem

TGM před domem se zem. prezidentem Jos. Országhem

TGM před domem se zem. prezidentem Jos. Országhem

Bystrička

Bystrička. Letní pobyty 1888-1901, 1931-1933

Obec na Slovensku, v Žilinském kraji, v okrese Martin, na úpatí Malé Fatry. Masarykova rodina zde v letech 1888–1901 trávila letní prázdninové pobyty, od roku 1929 zde vlastnila dům, v němž prezident Masaryk strávil část léta 1931, 1932 a 1933, členové jeho rodiny, zejména dcera Alice, sem s oblibou jezdili až do roku 1948.

 

Pro „letní byt“ na Slovensku se Masaryk rozhodl roku 1887 při návštěvě národopisné výstavy v Turčianskému Svätému Martině, pod jejímž dojmem chtěl blíže poznat Slovensko a národně politickou, hospodářskou a kulturní situaci slovenského národa. Jeho rozhodnutí ovlivnil i zdravotní stav manželky, které lékaři doporučili delší pobyt v horách. Přijal proto pozvání svého přítele, statkáře Rudolfa Krupce, a o prázdninách 1888 strávil s celou rodinou několik týdnů na jeho zámečku ve Višňovém u Žiliny, zbytek prázdnin pak na starém zemanském statku (kurii) Krupcových příbuzných Lehotských v Bystričce. V následujících dvanácti letech (s výjimkou roku 1890) trávili Masarykovi v Bystričce – a to vždy v kurii Lehotských, kde si pronajímali dva pokoje, – většinu prázdnin a zdejší kraj i jeho obyvatele si velmi oblíbili. Blízkost Turčianského Svätého Martina, který byl na konci 19. století slovenským národním centrem, umožňovala T. G. Masarykovi během letních měsíců udržovat osobní kontakty s předními představiteli slovenského politického a kulturního života.


Především zde navázal přátelství se spisovatelem Svetozarem Hurbanem Vajanským, literárním historikem Jozefem Škultétym a spisovatelkou a zakladatelkou spolku Živena Elenou Šoltésovou, v 90. letech 19. století se tady setkával i s hlavním redaktorem revue Hlas a tvůrcem programu hlasistů Vavrem Šrobárem, kterého znal už z Prahy. Spolu se svými rodinami se vzájemně navštěvovali, besedovali, podnikali výlety a horské túry. Ideové a politické spory s Hurbanem Vajanským však nakonec přispěly k ukončení těchto pobytů v roce 1901. T. G. Masaryk se do Bystričky, která mu roku 1919 udělila čestné občanství, vrátil až v roce 1921 jako prezident republiky při své oficiální cestě do Martina. Další návštěvu zde uskutečnil roku 1923 a 1924.


Bystričce měla zvláště silný osobní vztah Alice Masaryková. V meziválečném období se výrazně zasloužila o pozvednutí sociální, zdravotní i kulturní úrovně této vesnice, podporovala zdejší spolkový život a významně finančně přispěla na stavbu nové školy. V roce 1929 odkoupila zchátralý objekt kurie Lehotských a rozhodla se na jeho místě postavit rodinný dům. Projekt budovy vypracoval a dohledem nad stavbou byl pověřen pražský architekt Jan Pacl, na tvorbě interiérů se podílel i architekt Josip Plečnik. Dům byl postaven v letech 1930–31. Nepůsobil nijak okázalým dojmem a vcelku harmonicky splýval s okolní zástavbou. V přízemí se nacházela velká kuchyň a jídelna, Masarykova pracovna a hala s krbem, která ústila na verandu a do zahrady. První patro bylo vyhrazeno pokojům členů Masarykovy rodiny; v podkroví byly umístněny pokoje pro hosty. Prezident Masaryk zde pak s rodinou strávil část léta roku 1931, 1932 a 1933, poté již kvůli svému zhoršenému zdravotnímu stavu do Bystričky nezavítal. Alice i další členové rodiny sem ovšem zajížděli až do roku 1938 a znovu v letech 1945–48 (naposledy zde Alice pobývala v září 1948, krátce před svým odchodem do zahraničí).


V letech 1939–45 byl dům majetkem Slovenského červeného kříže. Po roce 1948 byl zestátněn a dostal se do majetku Státního archeologického ústavu a později Slovenské národní knihovny. V padesátých letech sloužil jako ubytovna Stalinových závodů v Martině. Roku 1990 byl navrácen dědičkám, sestrám Anně a Herbertě Masarykovým, které jej roku 1992 prodali slovenskému podnikateli. V roce 1990 byla ve vstupní hale domu odhalena pamětní deska připomínající zdejší pobyty prezidenta Masaryka. V roce 1995 byl dům Ministerstvem kultury Slovenské republiky vyhlášen národní kulturní památkou.

 

[autor Jakub Štofaník, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, MÚA, fotografie: ÚTGM, Jakub Štofaník]

 

Obrazy Herberta Masaryka, zdobící původně rodinné sídlo

Obrazy Herberta Masaryka, zdobící původně rodinné sídlo

Původní vybavení pracovny T. G. Masaryka, Bystrička

Původní vybavení pracovny T. G. Masaryka, Bystrička

Základná škola Alice Masarykovej, Bystrička

Základná škola Alice Masarykovej, Bystrička

Tabule z původní školy, Bystrička

Tabule z původní školy, Bystrička

TGM s Janem a Alicí v přírodě u Bystričky

TGM s Janem a Alicí v přírodě u Bystričky