Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Zápis v miestnej kronike

Zápis v miestnej kronike

Levice

Návšteva mesta

Mesto na južnom Slovensku bolo pričlenené do programu prezidentskej cesty po slovenských mestách koncom augusta 1923. Návšteva mesta sa odohrala 26. augusta popoludní a nadväzovala na návštevu Zvolena, Banskej BystriceBanskej Štiavnice.

 

Jeho príchod očakávalo množstvo obyvateľstva a celé mesto bolo slávnostne vyzdobené. Prezidenta Masaryka po príchode do mesta okolo 18.00 privítali na námestí v slovenčine okresný náčelník Ondrej Zošťák a po maďarsky starosta mesta Gejza Bräuer. Cieľom tejto cesty bolo urobiť ústretový krok voči maďarskej menšine a navštíviť mesto, kde mala dominantné postavenie. Na radnici prijal Masaryk delegáciu maďarských kresťanských socialistov a občanov mesta. Obdržal aj diplom čestného občianstva tohto mesta. Po rozlúčení a podpise do pamätnej knihy sa o 18.45 z Levíc vydal na cestu do svojho letného sídla v Topoľčiankach.

 

Vrelú návštevu miest Masaryk ocenil aj finančným darom venovaným všetkým štyrom mestám. Išlo o sumu 50 000 korún, ktorá bola po dohode so županom použitá na založenie študentského prospechového štipendia vo Zvolene, podporu chudobinca v Banskej Bystrici, rozšírenie mestskej nemocnice v Banskej Štiavnici a založenie sociálneho štipendia pre študentov meštianskej školy v Leviciach. 

 

[autorka: Marta Švolíková, fotografia: Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice]