Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník TGM

Pomník TGM

Pomník TGM

Pomník TGM

Libochovice

Návštěva města a pomník T. G. Masaryka

Masaryk navštívil Libochovice 8. května 1910. Jeho návštěvu zorganizoval právník a místní advokát Jan Kadlec, člen Sdružení pokrokových lidí v Libochovicích. Masaryk zde v hostinci U tří lip pronesl přednášku o zásadách politiky pokrokové a předpověděl v ní vývoj mezinárodní politiky, který nakonec vyústil v mezinárodní konflikt v podobě první světové války. Po přednášce pak na noc zůstal hostem u organizátora přednášky.

 

 Libochovice patřily rovněž mezi první města, která jmenovala Masaryka svým čestným občanem po vyhlášení samostatnosti. Stalo se tak krátce po 28. říjnu (14. listopadu 1918) a TGM za to obyvatelům města poděkoval osobním dopisem ze 14. února 1919, kde mimo jiné napsal: „Přijímám toto jmenování jako slib, že budeme spolupracovat na velikém díle našeho politického obrození…Dosáhli jsme netušeně mnoho, ale nastává nám teď těžký úkol soustavné, prozíravé, tzv. drobné práce, spolupráce uvědomělých občanů naší republiky.“

Masarykovi věnovalo město pozornost i jinak. Byly uspořádány oslavy jeho 70 narozenin. Jeho jménem byly pojmenován místní park napříště nazývaný Masarykovy sady. V roce 1929 (10. července) pak byl založen Spolek pro postavení pomníku presidentu ČSR T. G. Masarykovi. Činnost spolku byla pozvolná. V listopadu 1931 byly schváleny stanovy spolku. Spolek organizoval nejprve oslavy Masarykových narozenin v Libochovicích v roce 1930 a následně se začalo s plánováním výstavby pomníku a především se sháněním finančních prostředků.

 

Autorem Masarykova pomníku v Libochovicích byl významný český sochař Vincenc Makovský. Jeho plastika prvního prezidenta byla původně tvořena pro Mělník, ale nakonec z realizace zde sešlo. Z Makovského modelu byly vytvořeny tři kopie pro Bystřici pod Hostýnem, Humpolec a Libochovice. U příležitosti 15 výročí založení republiky 28. října 1933 byl položený v Libochovicích základní kámen.  Architektonickým řešením byl pověřen architekt Jaroslav Fragner. Stavba pomníku se protáhla a tak pomník byl nakonec odhalen až 11. září 1938 za účasti sociálně demokratického politika Františka Soukupa. V červnu 1940 byla socha nacisty odstraněna a odvezena do Bartákovy slévarny v Praze, kde bylo později nalezeno její torzo. Už v roce 1968 město začalo jednat o návrat torza do města, ale bez většího úspěchu. Po roce 1989 bylo torzo věnováno rodinou sochaře Makovského do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, kde se dodnes nachází. Přes všechny snahy tak zůstal pomník neobnoven.

 

[autor: Michal Pehr, fotografie: Jana Holá]