Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Socha TGM pred Justičným palácom

Socha TGM pred Justičným palácom

Prešov

Pomník T. G. Masaryka

Významné mesto na východnom Slovensku a sídlo niekdajšej Šarišskej župy sa návštevy prezidenta Masaryka nikdy nedočkalo. Jeho meno však v medzivojnovom období niesla dnešná Hlavná ulica prechádzajúca centrom mesta. Prezident Masaryk mestu venoval aj finančný dar 5000 korún na postavenie sochy rusínskeho národného buditeľa Alexandra Duchnoviča.

 

V centre mesta na kraji malého parku stála aj socha T. G. Masaryka. Postava v dôstojnej póze, stojaca na kamennom podstavci orientovaná na juh bola odhalená v roku 1931 a na tomto mieste vydržala až do mája 1939, kedy bola odstránená. Jej odstránenie mal iniciovať Jozef Tiso počas svojej návštevy mesta. Socha T. G. Masaryka našla svoj úkryt v hasičskej zbrojnici a do verejného priestoru sa znovu vrátila v roku 1945, kedy bola umiestnená na námestí pred budovou Justičného paláca. Na tomto mieste stála až do začiatku päťdesiatych rokov, kedy došlo k rozhodnutiu na jej odstránenie a roztavenie.

 

[autor: Jakub Štofaník, Andrea Sivaničová, fotografia: p. Hrehorčáková]