Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Staré Město

Pomník T. G. Masaryka

Busta prezidenta Masaryka ve Starém Městě byla instalována na podzim roku 1938. Byla objednána jako jeden soubor spolu s pomníkem padlým z 1. světové války u akademického sochaře Františka Juráně v Příboře. Organizace celého projektu se ujal výbor složený ze zástupců místních spolků a sochařské dílo mělo být financováno formou veřejné sbírky s tím, že zbylé náklady uhradí obec. Z opisu pamětního listu, který měl být vložen spolu s dalšími dokumenty do schránky v základech pomníku, se dovídáme, že prostřednictvím darů byla ke dni 14. září 1938 shromážděna jen polovina celkového vyčísleného nákladu, který činil 14 420 Kč. Pomník měl být slavnostně odhalen v říjnu 1938, v dochovaných dokumentech se uvádělo datum 2. října.

 

Ke slavnostnímu odhalení však nakonec nedošlo. Obecní kronika v retrospektivním zápisu uvádí, že „vlivem politických událostí (mobilizace a Mnichov) ke slavnostnímu odhalení nedošlo a pomník odevzdán občanům bez veřejné slavnosti“.

Ke konkrétnímu provedení pomníku se v pamětním listu dále uvádí: „Architektura pomníku je z tvrdého pískovce, socha raněného vojína a poprsí p. presidenta z dalmatského mramoru, spodní stupeň z umělého kamene.“

 

V roce 1940 musela být busta odevzdána na okresní úřad a byla zničena. V únoru 1946 bylo na schůzi místní osvětové a kulturní komise rozhodnuto, že obec nechá zhotovit novou Masarykovu bustu. Jako první byl osloven ostravský sochař Antonín Ivanský, ten se zakázkou souhlasil, ovšem požadoval za zhotovení díla částku 60 – 65 000 korun, což zadavatele poněkud zaskočilo, pročež si vyžádali čas na rozmyšlenou. Že byla suma požadovaná za zhotovení busty poněkud vysoká, dosvědčila i skutečnost, že o pár měsíců později byl ochoten sochař Ivanský slevit na 40 000 korun. I to však bylo mnoho a staroměstští organizátoři vstoupili v jednání s Otakarem Španielem, akademickým sochařem a rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. Když odtud získali souhlas k odlití kopie Masarykovy busty, psal se už duben 1947. Samotná práce pak byla zadána pražské firmě Franta Anýž až 20. března 1948, po necelých třech týdnech, 10. dubna 1948, byla socha konečně ve Starém Městě. Dílo stálo 30 000 korun, k čemuž se ještě musela připočíst daň z přepychu ve výši 6 000 korun, a tento náklad byl hrazen z veřejné sbírky.

 

Ani nyní ale nebylo vyhráno, trvalo ještě dva a půl roku, než se busta dostala na své místo. Slavnostnímu odhalení dne 29. října 1950 předcházela celková rekonstrukce místa včetně přidruženého pomníku padlým. Tak jako v případě prvého odhalování, i nyní se tato slavnost konala za zcela změněných politických poměrů. Odhalení Masarykovy busty dva a půl roku po komunistickém převratu navíc určitě nebylo běžnou záležitostí. 

 

Znovu byla busta odstraněna v noci z 30. dubna na 1. května 1961 a to způsobem poněkud dobrodružným. Informaci o tom, že se má této noci busta z nařízení národního výboru odstranit, se dozvěděli v místní hospodě náhodou dva mladíci, kteří se rozhodli oficiální odstraňovatele předejít. Sochu sami demontovali a zakopali na druhém břehu řeky za místeckou restaurací Riviéra, kde byla také o sedm let později opět nalezena a mohla tak být 27. října 1968 potřetí slavnostně instalována.

K další demontáži došlo 5. června 1975. Následně byla busta uložena v Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku, odkud byla na počátku roku 1990 vyzvednuta a 4. března téhož roku počtvrté odhalena.

 

[autor: Tomáš Adamec, SOkA Frýdek-Místek, fotografie: Tomáš Adamec]