Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka v Hodkovicích v roce 1938, autorem sochy byl Josef Bílek

Pomník T. G. Masaryka v Hodkovicích v roce 1938, autorem sochy byl Josef Bílek

Pomník T. G. Masaryka v Hodkovicích dnes

Pomník T. G. Masaryka v Hodkovicích dnes

Hodkovice nad Mohelkou

Pomník T. G. Masaryka

Severočeské město v Podještědí se snažilo postavit pomník prvnímu prezidentovi už v průběhu dvacátých let 20. století. V roce 1928 založila Osvětová komise fond na jeho postavení se základním vkladem 1000 korun. Během dalších let byly pořádány sbírky, ve kterých se podařilo shromáždit  23 000 korun. Objednávka na sochu T. G. Masaryka byla zadána akademickému sochaři Josefu Bílkovi z Hořic. Zmenšená sádrová maketa sochy byla v Hodkovicích nad Mohelkou vystavena už u příležitosti smutečního shromáždění po Masarykově smrti.

 

K slavnostnímu odhalení sochy před radnicí došlo 29. května 1938. Celá slavnost se nesla ve vzrušeném duchu mobilizace ozbrojených sil z 20. května. U pomníku stála čestná stráž Národní gardy a město bylo vyzdobeno vlajkami. Hlavním řečníkem byl poslanec a předseda obce legionářské Josef Patejdl. V napjatém období po anšlusu Rakouska připomněl slova T. G. Masaryka, že svoji svobodu a demokracii třeba bránit třeba i železem. Za město promluvil starosta Berthold Škoda. Odhalení pomníku T. G. Masaryka se tak stalo mohutnou politickou manifestací.

Hodkovice se po podpisu mnichovské dohody ocitly v Německé říši a přítomnost sochy T. G. Masaryka na náměstí se stala nežádoucí. Socha byla z náměstí odstraněna 7. listopadu 1938 a uložena na dvoře radnice, odkud se přesunula do Jeníšovic. Vznik Protektorátu Čechy a Morava dalšímu odhalení sochy zabránil. Po smrti zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vlně persekucí byla socha obalena dehtovou lepenkou a zakopána na pozemku V. Třešňáka.

 

Po skončení války byl pomník navrácen do Hodkovic a umístěn na náměstí několik metrů od původního místa.  Jeho slavnostní odhalení se konalo 12. května 1946 a na svém novém místě setrval až do 12. dubna 1960. Potřetí se do Hodkovic pomník vrátil zásluhou zdejších členů Svazu protifašistických bojovníků 2. června 1968. K slavnostnímu odhalení sochy došlo za účasti vnučky T. G. Masaryka Herberty Masarykové, profesora Kácla, profesora Machovského, generála Stanovského, spisovatele Ludvíka Vaculíka, zástupců I. a II. odboje a sokolské župy Ještědské. Masarykova socha zdobila náměstí až do 18. března 1975, kdy byla znovu odstraněna.

 

Socha byla umístněná do depozitáře muzea v Liberci, kde strávila víc než 14 let. V prosinci 1989 se znovu vrátila do Hodkovic a 26. května 1990 byl pomník T. G. Masaryka slavnostně po čtvrté odhalen.         

      

[autor: Josef Havlík, František Nejedlo, fotografie: František Nejedlo]