Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Detail busty a nápisu

Detail busty a nápisu

Podbradec

Busta T. G. Masaryka

Dne 11. července 1926 byl v Podbradci (dnes součást obce Mšené-lázně) slavnostně odhalen pomník padlým rodákům v první světové válce z hořického pískovce s nápisem: „Na památku čs. samostatnosti a našim padlým r. 1914-1918“. Odhalení pomníku provázela lidová slavnost a hudební koncert. Na pomníku se nachází busta prezidenta Masaryka, kterou z hořického pískovce zhotovil sochař Jaroslav Saic mladší z nedaleké Budyně nad Ohří. U pomníku si místní lidé v průběhu doby připomínali při nejrůznějších příležitostech osobu prvního prezidenta. Jedním z takových okamžiků byla i Masarykova smrt. 19. září 1937 se místní obyvatelé shromáždili před pomníkem a vyslechli rozhlasový projev Edvarda Beneše.

 

Osudy této sochy byly podobné jako osudy jiných Masarykových pomníků. Za války byl odstraněn a vlastenci uschován. Po válce znovu odhalen a po únoru 1948 znovu odstraněn. V době pražského jara 1968 byla socha znovu odhalena, ale na začátku sedmdesátých let bylo opět odstraněna a uložena v depozitáři litoměřického muzea. Po listopadu 1989 díky neúnavné snaze místního rodáka, ředitele lounské městské knihovny Ivo Markvarta byla znovu instalována a v létě 1990 slavnostně odhalena na pomníku padlých.

 

[text: Michal Pehr, fotografie: archiv obce Mšené-lázně, černobílá fotografie: archiv Ivo Markvarta]

 

Pískovcová busta T. G. Masaryka od J. Saice na pomníku padlých 1. světové války v Podbradci

Pískovcová busta T. G. Masaryka od J. Saice na pomníku padlých 1. světové války v Podbradci

Pomník v Podbradci

Pomník v Podbradci