Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Praha

Masarykova demokratická akademie

Masarykova demokratická akademie, z. s. je nezávislá sociálnědemokratická vzdělávací instituce popularizující hodnoty sociálně demokratického hnutí. Byla založena (mj. i Tomášem G. Masarykem) v roce 1896 pod názvem Masarykova dělnická akademie. Jejím hlavním cílem bylo vzdělávání dělnictva, které bylo chápáno jako základní nástroj dělnické emancipace.

 

Masarykova demokratická akademie dnes funguje jako sociálně demokratický think-tank a vzdělávací instituce pro političky a politiky, odbory, občanskou společnost i širokou veřejnost, která sdílí cíle a hodnoty demokratické levice.

Pořádá vzdělávací akce (jako je unikátní vzdělávací program Akademie sociální demokracie), tematické kurzy a semináře (Moderní město, Digitalizace práce) i veřejné debaty na aktuální i historická témata. Věnuje se odborné i popularizační práci v oblasti dějin sociální demokracie a demokratické levice (formou výstav, publikací, konferencí a dalších). Zpracovává expertízy a odborné studie pro členy a členky Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR. Nabízí také mediální školení a školení pro političky a politiky na všech úrovních.

 

Aktivně působí i na mezinárodní úrovni – je členem evropské Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), Evropského hnutí v ČR a Koordinační rady Národního konventu o Evropské unii. Působí také v české síti mezinárodní koalice Social Watch, která vydává každoroční zprávy o chudobě v ČR. Hlavním zahraničním partnerem MDA je české zastoupení německé sociálně demokratické Nadace Friedricha Eberta.

Pod hlavičkou MDA působí i mediálně známí političtí komentátoři.

 

[text: Daniel Ort, MDA]