Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník padlým s bustou T. G. Masaryka

Pomník padlým s bustou T. G. Masaryka

Vavřineč

Pomník padlým 1. světové války s bustou T. G. Masaryka

Obec Vavřineč je součástí obce Malý Újezd v okrese Mělník. Nachází se zde pomník padlým 1. světové války, na němž je umístěna busta T. G. Masaryka z pískovce a na stéle pod ní reliéf J. A. Komenského. Podle místní kroniky podnět k vybudování pomníku vzešel od vavřinečského rodáka Václava Rajchrta, který již před 1. světovou válkou odešel do Ameriky, zatímco jeho bratr Adolf ve válce padl. Tehdejší osadní starosta Josef Lafka a další zastupitelé se usnesli na ustavení výboru složeného z místních korporací, který stavbu pomníku organizoval.

Mezi jmény padlých je Adolf Rajchrt uveden na prvním místě.

 

Pomník byl odhalen v červenci 1930.

 

[text: Lucie Merhautová na základě záznamu v Pamětní knize obce Jelenice, fotografie: Lucie Merhautová]

Pomník padlým s bustou T. G. Masaryka

Pomník padlým s bustou T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka