Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návštěva T. G. Masaryka

Návštěva T. G. Masaryka

Návštěva T. G. Masaryka

Návštěva T. G. Masaryka

Užhorod synagoga

Užhorod synagoga

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka

Užhorod

Návštěva města a pomník T. G. Masaryka

Správní centrum Podkarpatské Rusi navštívil prezident Masaryk jenom jednou v září 1921. Prezidentův doprovod tvořili předseda vlády Jan Černý, ministr železnic Václav Burger, manželé Benešovi, sekretář Přemysl Šámal a dcera Alice.

 

Návštěva Užhorodu navazovala na cestu po Slovensku. 22. září 1921 v 9 hodin ráno opustila prezidentská kolona Košice a do Užhorodu pokračovala přes Michalovce. Přesun automobily byl doprovázen ze vzduchu vojenskou letkou. Do Užhorodu dorazila celá výprava ve 12.30 hod. Prezident byl přivítán zástupy lidu a školní mládeže u župného domu ho pozdravil župan Dr. Ivan Želtvay. Masaryk ve svém krátkém projevu připomněl jednání s rusínskými krajany v Americe a vlastní zájem na rozvoji tohoto regionu.

 

Po přehlídce čestné roty následovalo v župním domě setkání se zástupci různých spolků a institucí. T. G. Masaryk přijal zástupce všech náboženských komunit, města, legionářů, podkarpatoruských starostů, maďarských stran a kulturních spolků, a také červeného kříže. Po ukončení audiencí se prezident vrátil z Užhorodu autem do Košic, odkud odjel v 19 hodin vlakem do Nového Mesta nad Váhom, kde ve vlaku přespal a další den zakončil svou cestu uctěním památky M. R. Štefánika.  

 

Památku T. G. Masaryka v Užhorodu připomíná i jeho pomník. Autorkou busty je Olena Mondičová (rozená Ilona Sinali, uváděna také jako Helena Mandičová-Šinályová a Jelena Mondičová, 1902–1975). Mondičová byla československou sochařkou rusínské národnosti, vedle T. G. Masaryka mělecky ztvárnila významné osobnosti rusínského národa. V letech 1921–1925 byla žákyní Jana Štursy, žila na Podkarpatské Rusi, v Praze, v Budapešti a nakonec v Košicích. V roce 1927 vyhrála soutěž na realizaci pomníku T. G. Masaryka pro město Užhorod, prezident poté vyhověl jejímu přání stát pro tuto sochu modelem. Mondičová pět dnů portrétovala prezidenta v jeho letní rezidenci v Lánech. V prosinci 1927 byl model pomníku schválen komisi a v roce 1928 odhalen v rámci oslav 10. výročí vzniku ČSR na Podkarpatské Rusi. Pomník se následně stal i inspirací pro mnohé další sochaře, jeho osud byl však značně komplikovaný.

 

Po odstoupení Užhorodu Maďarsku v důsledku Vídeňské arbitráže byl pomník maďarskými úřady demontován a odeslán do Čech. Vagon s pomníkem stál nějakou dobu ve východoslovenských Michalovcích. Za války se z neznámých příčin ocitl v Bratislavě na dunajské lodi, na začátku roku 1945 byl dopraven do bavorského Pasova. Po příchodu americké armády byl odeslán zpět do Bratislavy. Do Užhorodu se už nevrátil. Město se stalo s Podkarpatskou Rusí součásti Sovětského svazu a o pomník T. G. Masaryka už nebyl žádný zájem. O sochu projevilo zájem město Hranice na Moravě. Pomník byl odhalen na náměstí v Hranicích v roce 1946, avšak zde dlouho nevydržel. Na začátku 50. let 20. století se jej komunistická moc rozhodla odstranit. Pomník byl zakopán v místní pískovně a v podmínkách roku 1968 znovu odhalen. Začátkem 70. let byl však definitivně odstraněn z náměstí a roztaven.

 

Současná podoba pomníku T. G. Masaryka pochází z roku 2002 a je dílem akademického sochaře Josefa Vajce. Obnově pomníku předcházela veřejná sbírka, které se účastnily mnohé krajanské spolky a instituce. Masarykova busta na kamenném podstavci byla odhalena 28. března 2002 za přítomnosti české delegace vedené Petrem Pithartem.

 

[autor: Jana Malínská, Jakub Štofaník, fotografie: UTGM a Jana Malínská]