Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pohostenie v priestoroch sokolovne

Pohostenie v priestoroch sokolovne

Návšteva T. G. Masaryka Modrý Kameň

Návšteva T. G. Masaryka Modrý Kameň

T. G. Masaryk a Juraj Slávik

T. G. Masaryk a Juraj Slávik

Modrý Kameň

Návšteva mesta

Mestečko na juhu Slovenska navštívil prezident Masaryk 12. septembra 1930 pri ceste po novohradskom regióne. Sprevádzaný bol dcérou Alicou a ministrom vnútra Jurajom Slávikom. Návšteva nadväzovala na krátku zastávku v obci Lešť. O celom priebehu sme pomerne dobre informovaný vďaka lučenskému Národnému týždenníku z 13. septembra 1930.

 

„Krásnymi horami od Oremlazu, cesta trochu serpentínová, krásna, zanecháva za sebou menej úrodné pôdy leštianske. Autá prebehly i strelnicu a dosť strmým vŕškom snášajú sa do Modrého Kameňa. Obec síce ešte nevidno pre stromy, no ovocné stromy v blízkosti cesty dávajú tušiť, že dochádzajú do ovocinárskeho kraja modro-kameňského. Okresné sídlo víta prezidenta skvele. Pomerne malá obec zmenila sa rýchle na milé, čistučké mestečko. Obec je ovenčená, vyzástavovaná a na uliciach národu toľko, že to Modrý Kameň nikdy ešte nezažil. Pred obcou čaká Prezidenta banderium pod velením statkára Štraucha.“

 

Za okres privítal prezidenta okresný náčelník Pavol Maliarik, ktorý vo svojom príhovore upozornil na hospodárske, komunikačné a kultúrne ťažkosti s ktorými okres zápasí:

 

V okrese so 71. obciami niet ani jednej strednej, poťažne meštianskej školy, niet tu ani na piaď železnice, niet žiadnych závodov, zárobkov a obyvateľstvo je jedine na skromný dôchodok z menej úrodnej pôdy odkázané...“

 

Za maďarské obyvateľstvo okresu pozdravil prezidenta po maďarsky Vojtech Horváth, rím. kat. farár. Za samotnú obec Modrý Kameň prehovoril námestný starosta Pavol Fábry. Prezident sa všetkým poďakoval za milé privítanie a spolu so sprievodom sa presunul do budovy sokolovne, kde bol pohostený okresným náčelníkom Maliarikom a jeho manželkou. Pôvodne mala byť hostina na hradnej bašte, avšak pre nepriaznivé počasie bolo pohostenie pripravené v interiéri. Počas pohostenia bola špeciálne pozdravená členkami spolku Živena aj Alice Masaryková, ktorá ako dar dostala novohradský kroj. Následne nato odišiel prezident so svojím sprievodom do Veľkého Krtíša.

 

[autor: Igor Bartoš, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, fotografie: Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, UTGM Praha, Archív SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň]

 

Občania mesta Modrý Kameň čakajú pred sokolovňou po príchode T.G.Masaryka

Občania mesta Modrý Kameň čakajú pred sokolovňou po príchode T.G.Masaryka

Slávnostné zhromaždenie v Modrom Kameni pri návšteve T.G.Masaryka

Slávnostné zhromaždenie v Modrom Kameni pri návšteve T.G.Masaryka