Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návšteva T. G. Masaryka, Veľký Krtíš, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Veľký Krtíš, 1930

Veľký Krtíš

Návšteva mesta

Mesto na juhu Slovenska navštívil prezident Masaryk 12. septembra 1930 pri ceste po novohradskom regióne. Sprevádzaný bol dcérou Alicou a ministrom vnútra Jurajom Slávikom. Návšteva nadväzovala na prijatie prezidenta v mestečku Modrý Kameň.

 

O prípravách na vzácnu návštevu 12. septembra 1930 sa v kronike Štátnej ľudovej školy vo Veľkom Krtíši píše:

„...Prípravy po celom okrese boly veľké. Napochytre prevalcovaly sa hradské po celej p. Prezidentovej ceste. I u nás bola postavená slavobrána pred farou, poneváč na fare je pamätná deska H. Škultétyho...“.

 

Samotnú návštevu zachytil lučenský Národný týždenník vo svojom mimoriadnom vydaní z 13. septembra 1930:

„Najbližšia zastávka je Veľký Krtýš. Pred rodným domom slávneho Horislava Škultétyho stojí impozantná slávobrána... Po prednesení básne, ktorá mocným dojmom pôsobila na prítomné, pri slávobráne shromaždiace sa obecenstvo, ujal sa slova člen obecného zastupiteľstva, Samuel Gallo, roľník z Veľkého Krtýša...“.

 

[autor: Igor Bartoš, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, fotografie: ÚTGM]