Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Návšteva T. G. Masaryka, Dolná Strehová, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Dolná Strehová, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Dolná Strehová, 1930

Návšteva T. G. Masaryka, Dolná Strehová, 1930

Dolná Strehová

Návšteva obce

Obec na južnom Slovensku bola dňa 12. septembra 1930 zastávkou prezidentskej cesty po regióne Novohradu (Lešť, Modrý Kameň, Veľký Krtíš, Pôtor). V prezidentskom sprievode bola aj Masarykova dcéra Alica, banskobystrický biskup Marián Blaha a minister vnútra Juraj Slávik.

 

Prezidentovi sa v obci prihovoril najprv evanjelický farár Ľudovít Hrdlička poukázal na blízkosť hraníc i mnohé príkoria, ktoré si obec vytrpela v čase Tureckých vpádov i v dobe Maďarskej republiky rád, kedy boli jej dvaja občania popravený z pomsty. Masaryk v odpovedi na tento prejav vyzdvihol ich obeť za slobodu a odobral sa s celým sprievodom na katolícky cintorín, kde bol pochovaný maďarský spisovateľ Imre Madách. Šlo o tunajšieho rodáka a autora dramatickej básne Tragédia človeka, pojednávajúcej o neúspešnej revolúcii roku 1848. Na cintoríne pozdravil prezidenta aj katolícky farár Augustín Kaminský. Zdôraznil svorné spolunažívanie obyvateľstva bez rozdielu národnosti a vyjadril plnú lojalitu Československej republike.      

 

Maďarský roľník Ladislav Vámoš pozdravil prezidenta v mene pohraničného maďarského obyvateľstva a odovzdal mu dar. Išlo o obraz maliara Cseha predstavujúci ipeľský kraj a maďarských roľníkov. Prezidentovi boli následne predstavený členovia rodiny básnika Madácha a spoločne položili veniec k jeho hrobke.

 

S prezidentom sa na záver dňa rozlúčil okresný náčelník Pavol Maliarik. Prezident Masaryk pokračoval v oficiálnej návšteve lučeneckého okresu.

 

[autor: Igor Bartoš, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš, fotografie: ÚTGM]