Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka

Chomutov

Pomník T. G. Masaryka

Město v severozápadních Čechách se s osobou a odkazem T. G. Masaryka identifikovalo jenom postupně. Na půdě Masarykových kasáren v bývalém jezuitském klášteře byla v roce 1920 umístěna Masarykova busta, nejspíše ze sádry. Posilování kultu prezidenta pokračovalo v roce 1926, kdy byla otevřena novostavba „Masarykových českých obecních škol“ od architekta Ladislava Machoně. Dne 27. října 1928, v předvečer desátého výročí vzniku ČSR, byla na nádvoří kasáren odhalena nová pískovcová busta T. G. Masaryka. Velitelství 46. pěšího pluku ji objednalo v dílně chomutovského sochaře Emila Gelinka. Součástí oslavy byla i vojenská akademie a lampionový průvod s ohňostrojem.

 

V roce 1928 se zrodila také iniciativa o postavení Masarykova pomníku, ustanovil se výbor a začalo se jednat o jeho umístnění. Jako nejvhodnější místo bylo vybráno prostranství před novostavbou Masarykovy školy. Městská rada však na tomto místě v roce 1932 prosadila postavení pomníku chomutovského rodáka a vynálezce Františka Josefa Gerstnera. Česká menšina tak dosáhla jen přejmenování prostranství na náměstí T. G. Masaryka. Činnost výboru pro postavení pomníku byla oživena v roce 1935. V roce 1937 byla vypsaná anonymní soutěž, v které zvítězil návrh akademického sochaře Antonína Kalvody. Pomník měl být instalován v městském parku, kde byl již koncem roku umístěn podstavec. Pomník v nadživotní velikosti měl být odhalen v červnu 1938 za přítomnosti prezidenta Eduarda Beneše. Po provokacích henleinovců, kteří podstavec pomalovali hákovými kříži, byl záměr odložen a již nikdy se neuskutečnil.

 

Vybudování pomníku T. G. Masarykovi na sebe nechalo čekat až do 28. října 1998, kdy byl slavnostně odhalen v parku před Masarykovou školou (Gerstnerův pomník byl zničen po druhé světové válce). Jeho autorem je chomutovský výtvarník Kamil Sopko, který nápaditě řešenou pískovcovou bustu vytvořil ve spolupráci s Alexandrem Braborcem.

 

[text s drobnými stylistickými úpravami převzat z: Koukal, Pavel: Budu se na vás dívat. Osudy pomníků TGM na severu Čech, Ústí nad Labem, 2000, fotografie: Věra Štofaníková]