Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Plaketa s reliéfem T. G. Masaryka

Plaketa s reliéfem T. G. Masaryka

Ostrava-Třebovice

Plaketa s reliéfem T. G. Masaryka

Ve vstupním prostoru budovy Úřadu městského obvodu Ostrava-Třebovice (Třebovice ve Slezsku) v ulici 5. května je umístěna nad schodištěm na levé stěně bronzová plaketa s pravým reliéfem T. G. Masaryka. Tato plaketa bylo slavnostně odhalena 28. října 1998, a to u příležitosti 80. výročí vzniku Československé republiky. Bronzová plaketa má průměr 36 centimetrů a ze středu plakety vystupuje pravý reliéf hlavy T. G. Masaryka. Pod reliéfem je znázorněn jeho podpis a po obvodu plakety je umístěn text: „Čestný občan městyse Třebovice ve Slezsku“. Tato plaketa je dílem akademického sochaře Vladislava Gajdy. Současná třebovická plaketa věnovaná T. G. Masarykovi nebyla v Třebovicích jedinou připomínkou prvního československého prezidenta. Z třetího dílu Pamětní knihy městyse Třebovic se totiž můžeme dozvědět, že v roce 1935 byly slévači Vitáskovi v Pustkovci zadány k odlití dvě kovové desky, každá za 250 Korun československých, s nápisy:

 

T. G. Masaryk byl jmenován čestným občanem městyse Třebovic dne 3. III. 1935“.

T. G. Masaryk se zasloužil o stát“.

 

V České republice jsou tyto desky časté, ať už se stejnými, či podobnými nápisy, jak je tomu v ostravských městských obvodech Krásné Pole a Výškovicích, nebo nedalekých Kyjovicích a Velké Polomi. Třebovické pamětní desky byly zasazeny do budovy místní radnice, kde však dlouho nevydržely: V neděli 9. října 1938 přišla do obce říšskoněmecká vojska, 12. října pak došlo k obsazení radnice a ke jmenování nových členů obecního úřadu, kteří pamětní desky z radnice vytrhali. Po skončení druhé světové války se už na své místo pravděpodobně nevrátily.

 

[autor: Martin Honeš, použitá literatura: Sýkorová, Hana: Pomníky T. G. Masaryka aneb Jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali. Ostrava: Repronis 2007, s. 46., fotografie: Martin Honeš]