Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Hradec Králové

Masarykovo náměstí

Výstavba v prostoru dnešního Masarykova náměstí byla zahájena podle regulačních plánů Hradce Králové již před první světovou válkou. Svou konečnou podobu získalo náměstí, jehož původní název zněl Husovo náměstí, až v první polovině dvacátých let po dokončení staveb budovy Anglobanky v roce 1923 a nárožního družstevního domu do ulice Karla IV. v roce následujícím. Obě stavby projektoval architekt Josef Gočár a realizoval stavitel Josef Fňouk již s ohledem na budoucí umístění pomníku T. G. Masaryka. Domy tvoří jednotný celek, podtržený zakončením budov ve tvaru písmene M, jako symbolu prezidentova jména.

 

Proměny názvu náměstí v čase:

  • 1918 Husovo náměstí
  • 1931 Masarykovo náměstí
  • 1940 náměstí Boženy Němcové
  • 1941 Nové náměstí (Neuer Platz)
  • 1941 Vítězné náměstí (Viktoria Platz)
  • 1945 Masarykovo náměstí
  • 1953 náměstí Velké říjnové revoluce
  • 1961 Leninovo náměstí
  • 1970 Mírové náměstí
  • 29. 12. 1989 Masarykovo náměstí – navrácení názvu v den volby Václava Havla prezidentem Československa

 

[informace převzaty ze studie Jaroslavy Pospíšilové Masarykovo náměstí a pomník TGM v proměnách času, otištěné v publikaci Příběh pomníku T. G. Masaryka v Hradci Králové (Masarykova společnost HK, 2017), fotografie: Muzeum východních Čech v Hradci Králové]