Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Busta T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Busta T. G. Masaryka

Ostrava – Moravská Ostrava

Busta T. G. Masaryka

První myšlenka na postavení důstojného pomníku prezidenta Masaryka se zrodila pravděpodobně v době, kdy Masaryk Ostravsko navštívil, tedy roku 1924. O čtyři roky později, 30. ledna 1928, byl tento záměr schválen a 28. října 1930 se za přítomnosti výboru pro postavení pomníku a starosty Jana Prokeše uskutečnilo slavnostní, nicméně pouze symbolické pokládaní základního kamene před Novou radnicí. Tato událost měla veřejnost informovat o plánu zbudovat pomník. Výbor celkově disponoval částkou kolem 160 000 Kčs, která však na stavbu pomníku rozhodně nestačila. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám bylo nutné, aby byl pomník vytvořen z bronzu či žuly. Tímto byly náklady stanoveny na 300 000 Kč. Padaly různé návrhy, kam budoucí pomník umístit, nakonec bylo rozhodnuto, že bude umístěn před Novou radnici. K 30. září 1935 se do veřejné výtvarné soutěže přihlásilo 40 návrhů s 52 variantami. Žádný z těchto návrhů však nebyl přijat, a proto byla vyhlášena soutěž nová, ovšem už jen mezi několika umělci. Nakonec byly 14. června vybrány dva návrhy. Konkrétně kolektivu Dvořák, Vágner, Sokol a dvojice Španiel a Gahura. Tyto dva kolektivy měly za úkol své návrhy upravit a dokončit podle pokynů a připomínek poroty. Tehdy se uskutečnila poslední pracovní schůze výboru pro postavení pomníku. S vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava se však plány na postavení Masarykova pomníku rozplynuly
Jedinou hmotnou připomínkou tehdejšího snažení je základní kámen, o němž nikdo nevěděl, kde se během války nacházel. Nejpravděpodobnější se jeví verze, že celou dobu ležel za Novou radnicí, odkud byl roku 1989 přemístěn na námětí Lidových milicí, dnešní Masarykovo, poté do ostravských technických služeb a nyní je součástí sbírky Ostravského muzea.

 

Myšlenka vytvoření Masarykova pomníku se svého zrealizování nedočkala ani v současnosti, nicméně našeho prvního prezidenta připomíná bronzová busta před Novou radnicí (dnešním Ostravským muzeem). Autorem díla je akademický sochař Josef Mařatka, jehož jméno je na bustě dokonce zobrazeno, a to na boční straně vpravo. Podobné plastiky můžeme najít také ve Frýdku nebo Vsetíně. Busta je umístěna na černé kamenné základové desce a dvoumetrovém kamenném podstavci černé barvy. Při čelním pohledu na Mařatkovo dílo nelze přehlédnout výrazný nápis MASARYK. Odhalení Masarykovy busty se uskutečnilo 6. března 2000 v předvečer sto padesátého výročí narození T. G. Masaryka ve vstupním foyer Nové radnice. Slavnostní projev byl tehdy pronesen primátorem města Ostravy, Evženem Tošenovským. Na nynější místo byla busta přestěhována v červnu roku 2007 po rozsáhlé rekonstrukci Masarykova náměstí.

 

[autor: Simona Dárková, fotografie: David Tomiczek]