Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Reliéf T. G. Masaryka

Reliéf T. G. Masaryka

Tábor

Návštěvy města

Prakticky zapomenutý reliéf T. G. Masaryka zdobí stěnu staniční budovy u kolejiště táborského nádraží. Doplněný je níže umístěnou pamětní deskou s nápisem „Tábor je náš program, T. G. MASARYK“.
 

T. G. Masaryk navštívil Tábor několikrát. Poprvé v roce 1910 ještě jako profesor pražské filozofické fakulty přednášel na blízkém Kozím hrádku o husitské reformaci a otevřeně se přihlásil k Husovu odkazu. Je nutno připomenout fakt, že spíše než k Žižkovi se Masaryk hlásil k Petru Chelčickému a vyzdvihoval především odkaz Jana Amose Komenského.

Druhá návštěva měla silný symbolický rozměr, Masaryk se už jako prezident v Táboře zastavil při svém návratu do vlasti z exilu 21. prosince 1918. Vystoupil z vlaku, který směřoval z Lince do Prahy, a na peróně táborského nádraží pronesl památná slova: „Tábor je náš program“, jimiž se znova přihlásil k mravním ideálům husitské revoluce.

Třetí návštěva Tomáše G. Masaryka byla oficiální, spojena byla s 500. výročím založení města v roce 1920. V tomto roce prezident strávil několik dnů dovolené v blízké Plané nad Lužnicí.

Naposledy se Masaryk v Táboře oficiálně ukázal jako host Průmyslové a vojenské výstavy v roce 1929. Po přivítací řeči táborského starosty Václava Soumara, tehdy prohlásil: „Mezi Táborem historickým a Táborem dnešním leží veliká zkušenost. Vláda i já jsme si vědomi, že neběží pouze o Tábor, ale o celou republiku.“

Dnešní Tábor se hlásí k Masarykovu odkazu náměstím T. G. Masaryka, na kterém najděte i Zemědělskou školu s krásnou budovou a známou botanickou zahradou.


[autor: Vladimír Dvořák, fotografie: ÚTGM a Vladimír Dvořák]