Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Vyškov

Pomník T. G. Masaryka a prezidentské návštěvy

Socha T. G. Masaryka ve Vyškově je umístěna před budovou bývalého okresního úřadu. Na podestě tvořené dvěma schody stojí na žulovém hranolu kamenná postava T. G. Masaryka, po jejíž levé straně je tvarovaný soklík, na němž je položena kniha. Levá ruka je položena na knize, pravá, volně svěšená, drží lipovou ratolest. Na přední straně hranolu jsou plastická písmena T G M a letopočet 1850–1937. Autorem je akad. sochař Julius Pelikán.

Historie sochy je poměrně pohnutá. Slavnostně odhalena byla 28. 10. 1928 před budovou právě dokončeného objektu okresní politické správy. V květnu 1940 byla protektorátními úřady odstraněna, znovu pak na původním místě odhalena 28. 10. 1948, aby pak byla po deseti letech 12. 10. 1958 v tichosti opět odstraněna a umístěna v depozitáři muzea. Po dalších deseti letech, v březnu 1968, byla na místě někdejšího pomníku „načerno“ instalována sádrová busta. Výsledkem bouřlivé situace, která poté nastala, bylo „dočasné“ obnovení původní sochy v listopadu 1968. Socha na svém místě skutečně nevydržela dlouho, v roce 1970 nebo 1971 byla přemístěna do zámecké zahrady, v roce 1984 pak v tichosti odstraněna a převezena do depozitáře muzea. Na své tradiční místo před okresní úřad se socha definitivně (?) vrátila v roce 1990, odhalena byla 7. 3., v den 140. výročí Masarykových narozenin.

Prezident Masaryk navštívil město Vyškov celkem čtyřikrát, poprvé 18. 9. 1921, podruhé 23. 6. 1924, potřetí 23. 6. 1928 cestou do Kroměříže, přičemž 24. 6. se přes Vyškov opět vracel, a počtvrté 16. 6. 1929.

 

[text a fotografie: Petr Bařinka]

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Pomník T. G. Masaryka ve Vyškově

Akademický sochař Julius Pelikán vytvořil rovněž Masarykovu bustu v Hodoníně a v Olomouci-Holici

Akademický sochař Julius Pelikán vytvořil rovněž Masarykovu bustu v Hodoníně a v Olomouci-Holici