Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Socha T. G. Masaryka pred budovou súdu v Nitre

Socha T. G. Masaryka pred budovou súdu v Nitre

T. G. Masaryk v Nitre, 12. 8. 1923

T. G. Masaryk v Nitre, 12. 8. 1923

T. G. Masaryk v Nitre, 12. 8. 1923

T. G. Masaryk v Nitre, 12. 8. 1923

Nitra

Návšteva mesta a pomník T. G. Masaryka

Najstaršie slovenské mesto ležiace pod úpätím vrchu Zobor navštívil prezident Masaryk 12. augusta 1923 počas svojho letného pobytu na zámku v Topoľčiankach.

 

 Do mesta dorazil v 16.15 sprevádzaný ministrom dr. Benešom, československým vyslancom v Paríži dr. Osuským, osobným tajomníkom dr. Kučerom a plukovníkom Viktorom Hoppem. Na námestí delegáciu privítal starosta Šebesta, župan dr. Jesenský, ako aj zástupcovia Sokola, poslanci či reprezentanti ďalších spolkov. Pani Šebestová ponúkla prezidentovi na uvítane chlieb a soľ. T. G. Masaryk sa následne prihovoril zhromaždeniu krátkou rečou. Pri prechádzke po námestí sa na T. G. Masaryka obrátil tajomník komunistických poľnohospodárskych organizácií a predal mu sťažnosť tamojších robotníkov. Prezident na námestí ešte pozdravil zástupcov Sokola a odobral sa do Mestského domu.

 

Na slávnostnej schôdzi mestského zastupiteľstva za prítomnosti prezidenta bol Masaryk na dôkaz vďačnosti, úcty a oddanosti menovaný čestným občanom mesta Nitra. Masaryk si prevzal v koži viazaný diplom čestného občianstva ozdobený striebornými znakmi republiky a mesta. Následne sa v sprievode členov Sokola presunul k stavbe mestského sirotinca, ktorý mal v budúcnosti niesť meno prezidentovej manželky Charlotty. T. G. Masaryk sa zúčastnil položenia základného kameňa, podpísal pamätnú listinu a na samotnú stavbu venoval 100 000 korún. Do Topoľčianok sa vrátil prezident ešte toho istého dňa.  

 

Osobnosť prvého prezidenta si v Nitre pripomínali aj prostredníctvom pomníka, ktorý stával pred budovou súdu. Autorom sochy v nadživotnej veľkosti s rozopnutým žaketom a jemne nakročenou ľavou nohou bol významný sochár Otto Gutfreund. Rovnaký model bol použitý aj pre pomníky v Poděbradech a Kroměříži. Pomník, vystavaný z iniciatívy nitrianskeho župana a spisovateľa Janka Jesesnkého, bol slávnostne odhalený 28. októbra 1927. Námestie však musela socha opustiť už 22. decembra 1938,  mesiac po vyhlásení slovenskej autonómie. K znovu osadeniu sochy došlo 19. júna 1947, nevydržala tam však dlho. Počiatkom roku 1949 bola odstránená a uložená do depozitára galérie.

 

Z iniciatívy Českého spolku bola táto socha 10. marca 2001 slávnostne odhalená za prítomnosti Rudolfa Slánského, vtedajšieho veľvyslanca Českej republiky na Slovensku na zámku v Topoľčiankach, a to ako prvá Masarykova socha na Slovensku po roku 1989. Návrat pomníku na pôvodné miesto v Nitre odmietol primátor mesta Jozef Prokeš z politických dôvodov.    

 

[autor: Barbara Bothová, Jakub Štofaník, fotografie: Ponitrianske múzeum v Nitre]