Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Prezident Masaryk na Kunětické hoře, 1929

Kunětická hora

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka a pamětní deska

Kunětická hora, nacházející se přibližně deset kilometrů na sever od Pardubic, má dlouhou a poměrně bohatou historii. Také proto se tato dominanta východních Čech stala v roce 1929 součástí programu návštěvy prvního československého prezidenta, kterému zde byla ještě téhož roku odhalena pamětní deska.

 

Poprvé se jako prezident mohl Masaryk pokochat krásou Kunětické hory s dominantou zbytků gotického hradu při své první návštěvě Pardubic po vzniku Československa v roce 1922. Stalo se tak 23. září, kdy se prezidentská kolona již za tmy blížila k východočeskému městu. Kunětická hora byla k uctění hlavy státu nasvícena a podle dobových svědectví upoutala Masarykovu pozornost. Prezident Masaryk následně daroval na záchranu hradu dar ve výši 1000 korun.

 

Při následujícím pobytu v Pardubicích, který se odehrál v roce 1929, se návštěva Kunětické hory stala jedním z bodů prezidentova programu. Masaryk přijel na Kunětickou horu 23. května odpoledne s celým doprovodem, ve kterém byl například ministerský předseda František Udržal, Alice Masaryková či vysocí armádní důstojníci. Na samotném hradě přivítal prezidenta předseda Kunětického družstva a zároveň okresní hejtman Jaroslav Vítek. Výklad o historii hradu a snaze o jeho záchranu obstaral místopředseda stejné organizace František Potěšil a vše zakončil podplukovník Hammerschmied, který prezidenta seznámil s architektonickým vývojem památky. Prezident pobyl na hradě přibližně hodinu, načež se odebral zpět do Pardubic. Kunětické družstvo se v následujících dnech rozhodlo zanechat na hradě hmotnou připomínku Masarykovy návštěvy a za 550 korun nechalo zhotovit pamětní desku.

 

Slavnostní odhalení připomínky prezidentské návštěvy se uskutečnilo v den státního svátku 28. října 1929. Pamětní deska byla vytvořena díky aktivitě Muzejního spolku a Kunětického družstva. Událost byla pardubickými představiteli pojata velkolepě. Slavnosti se zúčastnili zástupci města, dalších organizací i zástupci pardubické vojenské posádky. Oficiální odhalení desky bylo doplněno projevy čelních kulturních představitelů Pardubicka – Františkem Potěšilem (místopředsedou Kunětického družstva) a Janem Roubalem (ředitele gymnázia a místopředsedou Muzejního spolku). Pamětní plaketa byla umístěna na hradním nádvoří a nesla prostý text: „Na paměť návštěvy prvního presidenta čsl. republiky T. G. Masaryka dne 25. V. 1929.

 

S příchodem nacistické okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla i tato připomínka na prezidenta Masaryka odstraněna. Deska se tak ztratila z očí a dlouho se myslelo, že byla zničena. Našla se až náhodou v průběhu osmdesátých let minulého století v jednom z hradních depozitářů.

Po roce 1989 se začalo uvažovat o vrácení desky na původní místo, nikdy k tomu však nedošlo a deska se znovu ztratila. Pardubická odbočka Masarykovy společnosti se proto rozhodla zasadit o umístění věrné repliky, k čemuž došlo u příležitosti 90. výročí návštěvy prezidenta Masaryka 23. května 2009.

 

[autor: Michal Benda, fotografie: SoKA Pardubice, Jitka Jindřišková]

 

Pamětní deska

Pamětní deska

Pamětní deska

Pamětní deska