Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

TGM před vyjížďkou na Lánech

TGM před vyjížďkou na Lánech

Hrob TGM na lánském hřbitovu

Hrob TGM na lánském hřbitovu

Srbský král Alexander I. u TGM v Lánech

Srbský král Alexander I. u TGM v Lánech

Zástupci Malé dohody v Lánech

Zástupci Malé dohody v Lánech

Lány

Zámek Lány. Venkovské sídlo prezidenta 1921–1937

Lány, obec v okrese Kladno ve Středočeském kraji, západně od Prahy. – Nejstarší písemná zmínka o vesnici Lánech je z roku 1392, kdy zde již stála dřevěná tvrz. Roku 1589 ji zakoupil císař Rudolf II. a na místě původní tvrze dal postavit renesanční lovecký zámeček, který byl v roce 1652 přestavěn v barokní zámek. Na přelomu 17. a 18. století vlastnili zdejší panství Valdštejnové, od počátku 18. století do roku 1921 Fürstenberkové; od roku 1921 je majetkem státu. Zámek prošel během své historie několika přestavbami: v letech 1747–52 byla k němu přistavěna barokní zámecká kaple, posléze kostel jména Ježíš, roku 1821 vybudováno druhé a roku 1902 třetí (mansardové) patro. Nachází se na jižním okraji obce Lány a zároveň na severní výspě křivoklátských lesů. Jeho součástí je hospodářský dvůr, rozsáhlý anglický park, rybník Bahňák a Lánská obora. Zámek, kostel a zámecký park jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.

 

Když se po vzniku Československa hledalo vhodné letní, resp. venkovské sídlo prezidenta republiky, ocitl se lánský zámek v užším výběru – vedle zámků ve Smečně, Průhonicích a Brandýse nad Labem – a nakonec byl vybrán jako nejvhodnější pro svůj stavební a technický stav a snadnou dostupnost z Pražského hradu, ale také kvůli výhodnosti majetkoprávního vyrovnání s původním majitelem panství, rodem Fürstenberků. Spolu s přilehlou oborou, lesy a polnostmi jej stát v roce 1921 zakoupil za 25 miliónů korun, přičemž peněžní obnos byl Fürstenberkům odečten od popřevratové dávky z majetku. Poté byly v letech 1921–24 provedeny stavební úpravy zámku a zámeckého parku pod vedením architekta Jože Plečnika a interiéry byly vybaveny nehistorickým nábytkem, odpovídajícím prezidentovu vkusu. Přízemí bylo upraveno pro potřeby prezidentské kanceláře, první patro pro reprezentační účely, druhé patro pro prezidentův soukromý byt a třetí (podkrovní) patro pro ubytování hostů.
Prezident Masaryk si lánský zámek velmi oblíbil. Poprvé jej navštívil v květnu 1920. Na jaře a v létě 1921 byl i při svém tehdejším léčebném pobytu na ostrově Capri pravidelně informován o navržených úpravách zámku a osobně je schvaloval. Jako do prezidentského sídla sem přijel poprvé večer 11. 8. 1921 zvláštním vlakem přímo z Itálie. Z původního letního sídla učinil druhou rezidenci prezidenta republiky vedle Pražského hradu; nakonec zde trávil více času než v Praze, kde pobýval pouze dva až tři dny v týdnu. V Lánech pravidelně úřadoval, přijímal oficiální i soukromé návštěvy, literárně pracoval i odpočíval. V prvních letech zde pobýval společně se svou chotí Charlottou, jež v květnu 1923 v Lánech zemřela a byla pohřbena na místním hřbitově, poté především se svou dcerou dr. Alicí Masarykovou, která po smrti své matky plnila úlohu první dámy republiky; pravidelně sem zajížděl prezidentův syn Jan Masaryk, mladší dcera Olga Revilliodová s manželem Henrim Revilliodem a syny Herbertem a Leonardem i vnučky Anna a Herberta Masarykovy, ale také ministr zahraničních věcí Edvard Beneš se svou chotí. Skutečným prezidentovým letním sídlem se pak stal zámek v Topoľčiankách na Slovensku, občasně též zámek v Židlochovicích u Brna.
Masarykův pracovní den v Lánech měl ustálený harmonogram. Začínal v devět hodin, kdy už měl prezident přečtené noviny a prostudované informace o aktuálním dění ve státě a ve světě a přecházel z bytu do své pracovny. Vyslechl referáty svého tajemníka a zprávy z prezidentské kanceláře a potom přijímal návštěvy domácích i zahraničních politiků, novinářů, vědců a umělců. Po skončení audiencí se obvykle věnoval literární práci. Mezi jednou a druhou hodinou poobědval spolu s přítomnými členy své rodiny, případně hosty; po obědě zpravidla následovala debata při černé kávě. Do tří hodin odpoledne prezident odpočíval, od tří do pěti opět pracoval ve své pracovně. Mezi pátou a šestou hodinou si pravidelně vyjížděl na koni. Od šesti do osmi hodin pak opět trávil čas v pracovně. Ve volném čase většinou poslouchal rozhlas a dvakrát týdně – obvykle ve středu a v sobotu –si dával promítat filmy, zpravidla ve společnosti personálu zámku a hostů z řad lánských občanů.
Prezidenta Masaryka navštívila v Lánech řada zahraničních státníků. Politicky nejvýznamnější byla návštěva rakouského spolkového prezidenta Michaela Hainische a kancléře Johannesa Schobera v prosinci 1921, při níž byla podepsána československo-rakouská smlouva o vzájemné garanci hranic (tzv. lánská smlouva), normalizující vztahy mezi oběma státy. V srpnu 1922 zavítal do Lán jugoslávský král Alexandr I. Karadjordjević, v dubnu 1929 zde jako prezidentův host dva dny pobýval bulharský car Boris III. V únoru 1933 prožil v prezidentově lánské domácnosti týden německý novinář a spisovatel Emil Ludwig při přípravě své knihy rozhovorů s T. G. Masarykem Duch a čin.
Po svém těžkém onemocnění v roce 1934 žil T. G. Masaryk na lánském zámku trvale. Dne 14. 12. 1935 zde abdikoval na prezidentský úřad (lánský zámek byl pak oficiálně prohlášen za jeho doživotní sídlo) a zde také 14. 9. 1937 zemřel. Podle vlastního přání byl pohřben na lánském obecním hřbitově, kde byla již předtím pochována jeho choť a později syn Jan a dcera Alice.

 

Lánský zámek zůstal až do dnešní doby venkovským sídlem československých a českých prezidentů. Z Masarykových bezprostředních nástupců si jej oblíbil pouze Emil Hácha, jenž zde v letech 1942–45 téměř trvale žil, udržoval srdečné vztahy s obyvateli obce a na okraji Lánské obory dal zřídit přírodní koupaliště pro veřejnost; ostatní prezidenti včetně Edvarda Beneše, v éře Masarykově častého lánského hosta, sem zajížděli spíše sporadicky a dávali přednost jiným sídlům (Beneš své vile v Sezimově Ústí, Antonín Novotný rekreačnímu areálu vedoucích činitelů KSČ ve Vystrkově u Orlické přehrady, Ludvík Svoboda své chalupě v Jizerských horách), častěji zde pobýval Gustáv Husák. Někdejší význam lánské rezidenci vrátili svými pravidelnými pobyty až prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.

Lány zůstaly spjaty s památkou T. G. Masaryka a nabyly symbolického významu v masarykovské tradici. Jako místo Masarykova posledního odpočinku se po roce 1937 staly cílem manifestací věrnosti jeho ideálům a v dobách nesvobody i tichých demonstrací proti národnímu útlaku (počátek německé okupace) a nedemokratickým poměrům (rok 1948, konec 80. let 20. století). V roce 2003 zde bylo otevřeno Muzeum T. G. Masaryka, umístěné v barokním špýcharu nedaleko lánského zámku, a před ním v březnu 2010 odhalena Masarykova jezdecká socha.

 

[autorka: Helena Kokešová, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA]