Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník ve Voticích

Pomník ve Voticích

Votice

Pomník obětem 1. světové války se sochou T. G. Masaryka

Pomník obětem 1. světové války byl ve Voticích slavnostně odhalen u příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky 28. října 1928. Na jeho zřízení přispěli místní občané, spolky i obec (celkem bylo vybráno 25 000 Kč). Autorem pomníku je táborský sochař Jan Vítězslav Dušek, který vytvořil i další pomníky, mj. v Třebenicích nebo v Kladně. Pískovcová socha T. G. Masaryka stojí na žulovém hranolu, na černé desce jsou po stranách zlatě vyryta jména padlých. Na přední straně hranolu byl vyryt nápis: "Hrdinům první světové války. 1914-1918". Nápis dole na desce oznamoval: "Zde uložena prsť z bojiště francouzského od Terronu a Arrasu zbrocená krví našich legionářů".  Pomník byl ohražen deseti žulovými sloupky spojenými řetězem.

 

V roce 1940 byla socha tajně uschována v jednom z dřevěných pavilonů za sokolovnou. V roce 1945 se vrátila na své původní místo. Koncem padesátých let 20. století musela být opět odstraněna a byla převezena na zahradu vily UV KSČ na Veselíkově. Při jednom politickém školení zavedl správce vily Ant. Čechák několik opilých soudruhů k soše T. G. Masaryka a ti ji kameny a krumpáči těžce poškodili.

V r. 1988 byla socha převezena do depozitáře Muzea okresu Benešově v Růžkových Lhoticích. V roce 1990 byla zahájena sbírka na obnovu sochy. Socha byla převezena do Tábora, kde ji Václav Dušek opravil. Socha však nemohla být umístěna na původní místo, protože povětrnostní vlivy by daly vyniknout poškozeným místům. Městský úřad ve Voticích se proto rozhodl pro zhotovení  kopie sochy z umělého kamene.

 

[Informace byly převzaty z článku: D. Povolný, M. Dvořák: Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 39, 1999, s. 245-272, foto: tamtéž, s. 268]