Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk v Košiciach 1921

T. G. Masaryk v Košiciach 1921

T. G. Masaryk v Košiciach 1921

T. G. Masaryk v Košiciach 1921

Masarykova kolónia bankových úradníkov v Košiciach

Masarykova kolónia bankových úradníkov v Košiciach

Busta T. G. Masaryka na dvore tzv. Masarykových kolónií

Busta T. G. Masaryka na dvore tzv. Masarykových kolónií

Košice

Návšteva mesta a pomníky T. G. Masaryka

Prezident Masaryk navštívil Košice len raz a to v rámci svojej významnej cesty po Morave, Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorú podnikol v septembri 1921. Načasovanie celej cesty i jej program ukazovali na stabilizáciu pomerov v celej republike, ktorá sa po svojom vzniku musela popasovať s mnohými konfliktami na Podkarpatskej Rusi, Slovensku či na Těšínsku. Do Košíc prišiel prezident 21. septembra o 16.30 vlakom sprevádzaný predsedom vlády Janom Černým, ministrom železníc Václavom Burgerom, Eduardom Benešom a jeho manželkou, Přemyslem Šámalom a dcérou Alicou. Na stanici ho uvítal župan Ján Rumann. Masaryk vo svojom príhovore poukázal na výzvy, pred ktorými stál celý východoslovenský región hlavne v oblasti školstva a hospodárstva. Po služobných hláseniach a predstavení zástupcov mesta a korporácií sa Masaryk presunul do centra Košíc. U slávobrány oslovil prezidenta starosta Vladimír Mutňanský.

 

Masaryk sa po privítaní v meste zastavil na radnici, kde si prezrel historické dokumenty spojené s husitskou správou na Slovensku. Po recepcii v župnom dome sa vrátil na stanicu, kde vo vlaku prenocoval. Ráno 22. septembra sa v Košiciach konala vojenská prehliadka. Po jej skončení o deviatej ráno odišiel so svojím sprievodom autami cez Michalovce do Užhorodu. Ešte ten istý deň sa do Košíc vrátil presadol do vlaku a odišiel na západné Slovensko.

 

Pripomienkou tejto prezidentskej návštevy sa stala neskôr aj Masarykova busta umiestnená medzi ulicami Letná, Jarná a Jesenná. V tomto priestore bola v rokoch 1930-1931 vystavaná takzvaná Masarykova kolónia bankových úradníkov. Šlo o jedinečný komplex obytných budov navrhnutý českým avantgardným architektom Josefom Poláškom. Funkcionalistické bytové domy boli veľmi moderne vybavené, mali vlastnú telefónnu ústredňu, práčovňu, bazén pre deti na dvore a strešné terasy. V strede objektu stála na podstavci Masarykova busta až do  roku 1938. Po zániku prvej republiky bola z tohto priestoru odstránená.

 

Novej Masarykovej busty sa Košice dočkali až v roku 2004, kedy boli na križovatke ulíc Masarykova a Štefánikova odhalené busty obom týmto osobnostiam. Ich autorom je akademický sochár Josef Vajce.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: UTGM, Východoslovenské múzeum]

 

Busta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košiciach

Busta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košiciach

Busta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košiciach

Busta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košiciach