Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Slavnostní odhalení pamětní desky ve Starém Kolíně 25. října 2018

Slavnostní odhalení pamětní desky ve Starém Kolíně 25. října 2018

Slavnostní odhalení pamětní desky

Slavnostní odhalení pamětní desky

Detail pamětní desky

Detail pamětní desky

Dobová fotografie budovy dnešního obecního úředu s výklenkem určeným pro bustu T. G. Masaryka

Dobová fotografie budovy dnešního obecního úředu s výklenkem určeným pro bustu T. G. Masaryka

Starý Kolín

Pamětní deska s reliéfem

„Hledá se Masaryk. Příběh busty ze Starého Kolína“, tak se v roce 2018 nazýval komunitní projekt, jehož cílem bylo pátrat po osudech busty prvního československého prezidenta. O zřízení pamětní desky s bustou rozhodla záhy po úmrtí T. G. Masaryka v roce 1937 Občanská beseda ve Starém Kolíně, která také požádala místní spolky o finanční příspěvek. Deska měla být osazena do čelní zdi u hlavního vchodu na obecní úřad, nápis měl připomínat, že Masaryk byl 7. 3. 1935, tedy u příležitosti 85. narozenin, jmenován čestným občanem města. Busta (poprsí asi 25 cm vysoké ze sádry) byla uložena na úřadě. 1. a 2. října 1938 se měly konat okázalé slavnosti za účasti všech spolků. Program měl zahrnovat slavnost v sokolovně, průvod krojovaných občanů od mostu k pomníku, byly připravovány projevy, koncert na náměstí, večerní veselice. Slavnost se však nekonala kvůli politickým událostem a zářijové všeobecné mobilizace armády. Po připojení Sudet k Německu přišly do obce asi dvě stovky odsunutých českých občanů. Bysta TGM byla raději ukryta na neznámém místě. Po zřízení Protektorátu v březnu 1939 běžel chvíli kulturní život v obci dál, až v listopadu přišel zákaz pořádání podniků. Nápis na pamětní desce na obecním úřadu byl vysekán.

 

K obnově pamětní desky s bustou se v obci začalo schylovat až v roce 1968. Iniciativu tehdy převzalo JZD a předseda MNV Pánek. Ten na MNV přinesl Masarykovu bustu, která byla od roku 1938 ukryta na neznámém místě. Bylo dohodnuto uspořádat slavnost odhalení desky s bustou, obnoven měl být i nápis na desce. Dokonce byla domluvena přes čs. rozhlas účast pana Hanzelky na slavnosti. A opět se nic z toho nestalo. Nové vedení obce při adaptaci budovy na náměstí desku ze zdi sejmulo a busta se prý po roce 1968 ztratila.

 

Historií pamětní desky se v roce 2018 zabýval Starokolínský okrašlovací spolek, který spolu s obcí inicioval vytvoření nové desky s reliéfem T. G. Masaryka a s nápisem: „T. G. Masaryk. První prezident Československa a od 7. 3. 1935 čestný občan Starého Kolína. Ke 100. výročí vzniku samostatného státu věnují starokolínští občané“. Deska byla slavnostně odhalena 25. října 2018 u příležitosti oslavy stého výročí založení Československé republiky. Vysazena byla rovněž lípa republiky (jako již pátá pamětní lípa od roku 1915), místa, kde další pamětní lípy stály či stojí, byly označeny tabulkami.

 

[text vznikl na základě vzpomínek Václava Horáka a informací Marie Smutné, fotografie: Marie Smutná, Václav Horák]