Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Martin

Návštevy T. G. Masaryka

Historické centrum Turca navštívil prezident Masaryk na začiatku augusta 1923 v rámci cesty po strednom Slovensku. V Turčianskom sv. Martine sa zúčastnil osláv 60. výročia založenia Matice slovenskej a odhaľovania pomníkov národovcov Pavla Mudroňa a Andreja Halaša.

 

Dôležitosť Martina si T. G. Masaryk uvedomoval ešte pred prvou svetovou vojnou. Turčiansky sv. Martin navštívil už v roku 1878, kedy tu prebiehala národopisná výstava zorganizovaná spolkom Živena. V nasledujúcich rokoch sa do tohto regiónu vracal s celou rodinou počas letných mesiacov. V neďalekej Bystričke trávila rodina T. G. Masaryka vždy časť leta v rozmedzí rokov 1888 až 1901 (s výnimkou roku 1890). Toto obdobie prispelo aj k vybudovaniu blízkych vzťahov s poprednými slovenskými osobnosťami (Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty, Elena Maróthy-Šoltésová). 

 

Návšteva Martina bola samozrejme zaradená aj na program prvej oficiálnej cesty prezidenta Masaryka po Slovensku a Podkarpatskej Rusi v septembri 1921. Na Martinskej stanici vítali prezidentský vlak zástupy ľudí a oficiálne delegácie Živeny, Matice slovenskej i Sokola. T. G. Masaryka privítal župan Igor Dula i starosta mesta Štarke. Zo stanice smeroval prezidentský sprievod do Národného domu, kde bola pripravená slávnostná akadémia. Pri príležitosti prezidentskej návštevy boli na horách okolo Martina zapálené vatry. Masaryk prespal vo svojom vlaku a ďalší deň sa stretol so správcom Matice slovenskej Jozefom Škultétym. Po návšteve Matice si prešiel mesto a živo sa zaujímal o jeho rozvoj. V úzkom kruhu poobedoval v Bystričke u statkára Markovitského a pokračoval v ceste smerom do Vrútok.

 

Druhá prezidentská návšteva Martina bola naplánovaná na 8. augusta 1923. Masaryk dorazil do Martina z Topoľčianok, kde prvýkrát trávil leto na tamojšom zámku. Prezident so sprievodom (československým vyslancom v Paríži Štefanom Osuským, osobným tajomníkom dr. Kučerom a plukovníkom Viktorom Hoppem) vyrazili automobilom už ráno a po ceste sa zastavili ešte v Kremnici.

 

Pred piatou hodinou popoludní prišli do Martina, kde ich privítalo nadšené obyvateľstvo, zástupcovia mesta i spolkov na slávnostne vyzdobenom námestí. Následne bol prezident uvedený do Župného domu, kde si vypočul príhovor župana Országha, ktorý ho ubezpečil, že Martin je spoľahlivou oporou republiky. Masaryk reagoval na uvítanie s veľkou úctou: „Prišiel som sem manifestovať pred celým národom a republikou za slovenskú kultúru a pokloniť sa prachu vášho vodcu a jeho veľkého spolupracovníka. Budem vždy rád, keď vám budeme môcť pomáhať.“ V Župnom dome prezident prijal aj niekoľko návštev – richtára Turza, predsedníctvo Matice v zastúpení Jozefa Škultétyho a predsedníctvo Živeny v čele s Elenou Maróthy-Šoltésovou. Po privítaní sa Masaryk zúčastnil odhalenia pomníkov Pavla Mudroňa a Antona Halaša a navštívil hrob Svetozára Hurbana Vajanského. Po návšteve cintorína sa prezident odobral do Bystričky, kde strávil dva dni. 

T. G. Masaryk navštívil Martin ešte na konci augusta 1926 pri príležitosti otvorenia novej budovy Matice slovenskej a Ústavu M. R. Štefánika, o ktorý sa výrazne zaslúžila Alica Masaryková.

 

[autor: Barbara Bothová, Jakub Štofaník, fotografie: ilustrácia ÚTGM]