Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Momentka ze svatby

Momentka ze svatby

Momentka ze svatby

Momentka ze svatby

Rozestavěná škola

Rozestavěná škola

Budova školy, druhá polovina 20. století

Budova školy, druhá polovina 20. století

Dolní Roveň

Návštěvy obce a Masarykova základní škola

Starobylá obec Dolní Roveň, která byla založena v průběhu 13. století německými kolonizátory, se stala cílem návštěvy prezidenta Masaryka třikrát. Poprvé se Prezident osvoboditel v Dolní Rovni objevil v září 1922 během první návštěvy Pardubicka v prezidentské funkci. Podruhé do této obce zavítal na konci května 1929. Obě zmíněné návštěvy byly součástí oficiálních cest po východních Čechách. Soukromou se stala jeho třetí návštěva 22. července 1930. Masaryk se totiž stal jedním z hostů na svatbě dcery Františka Udržala Marie. Vedle Masaryka se svatby zúčastnila i jeho dcera Alice, která u obřadu svědčila.

 

První návštěva se odehrála během cesty po východních Čechách v doprovodu vysokých státních činitelů včetně ministra národní obrany a zdejšího rodáka Františka Udržala. T. G. Masaryk se setkal s představiteli obce včetně starosty Václava Udržala. Podle záznamu v kronice místní obecní školy se Masaryk pozdravil s učitelským sborem a vyslechl zdravici od zástupců žactva. Následovala přestávka na oběd, po které se delegace s hlavou státu vydala směrem do Holic.

 

Druhá návštěva prezidenta Masaryka byla částečně soukromou, protože po oficiální části programu, která se odehrála především v Pardubicích, se prezident společně s dcerou Alicí přesunul do Dolní Rovně a přijal tak pozvání na nocleh v domě tehdy již ministerského předsedy Františka Udržala. Přes soukromý charakter prezidentova pobytu, přišla vzácnou návštěvu přivítat většina obyvatel obce.  

 

Ani třetí návštěva, která byla již ryze soukromou, se neobešla bez veřejného přivítání od obyvatel Dolní Rovně. V zápise ve školní kronice je však zmíněno, že tentokrát bylo respektováno přání rodiny Františka Udržala na soukromou povahu návštěvy prezidenta Masaryka. Vždyť hlava státu se společně se svou dcerou Alicí účastnila svatby dcery Františka Udržala Marie s univerzitním pedagogem Josefem Žďárským. I on byl rodákem z tohoto kraje, protože pocházel z nedalekých Dašic. Svatební obřad se odehrál v místním kostele a poté následovala svatební hostina, které se účastnil také Masaryk. Zpět do Prahy se prezident vydal společně s dcerou navečer téhož dne.

 

Základní škola v Dolní Rovni, která nese jméno prezidenta Masaryka, byla založena na počátku třicátých let minulého století. Hlavní zásluhu na jejím vzniku měl roveňský rodák František Udržal, který byl blízkým přítelem prezidenta Masaryka. I proto byl při slavnostním pokládání základního kamene stavby školní budovy přečten pozdravný telegram Alice Masarykové. Také věnovací listina, zazděná do základů, nesla podpisy prezidenta i jeho dcery. Stavba byla zahájena 26. července 1932 a již za rok proběhla kolaudace. Od září 1933 tak škola začala sloužit žákům a nesla název Masarykova měšťanská škola v Dolní Rovni. V současné době školu navštěvují přibližně dvě stovky žáků a prodlužují tak tradici této vzdělávací instituce.

 

Text věnovací listiny, která byla umístěna do základního kamene a nesla podpisy prezidenta Masaryka a Alice Masarykové:

Věnovací listina

Všem, kdož budovy této užívati budou, přejeme, aby jim donesla prospěch, ten krásný, nesobecký a nezištný prospěch, který měli na mysli zakladatelé její. Základní kámen ke škole založené v jubilejním roce osmdesátin prvého prezidenta republiky T. G. Masaryka klademe v roce stých narozenin Dr. M. Tyrše, který přání naše vyjádřil heslem „Ni zisk, ni slávu.“ Chceme s ním, aby zisk a slávu hledal jedinec v prospěchu a mravním povznesení národa a lidstva, aby osobní spokojenost a štěstí bylo jen částí štěstí národa a lidstva. Škola tato nechť jest pravou dílnou lidskosti vychovávajíc v ušlechtilé harmonii zdravý rozum a dobré srdce v silném těle, útulek ať je milým domovem šťastného, bezstarostného mládí.

 

[autor: Michal Benda, fotografie: Josef Přibyl]