Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Jablůnka

Návštěvy T. G. Masaryka

T. G. Masaryk navštívil Jablůnku 26. června 1924 při své cestě Valašskem, na které jej doprovázel i jeho syn Jan. Čekalo je vřelé a slavnostní přijetí. Na přípravách se podíleli žáci místní obecné školy, kteří se poté účastnili i samotného uvítání. Masaryk se nezdržel příliš dlouho, jelikož jej čekala ještě návštěva Vsetína, kam přijel okolo třetí hodiny.

 

Podruhé zavítal Masaryk do Jablůnky 24. června 1928 na žádost místní tělovýchovné jednoty Sokol. Prezident se se svým doprovodem, který tvořili například náměstek předsedy vlády Jan Šrámek, ministr vnitra Jan Černý či dcera Alice, zastavil před sokolovnou, kde na něj čekalo „uvítání dětmi a občanstvem … sice prosté, ale pěkné, protože upřímně srdečné a p. presidenta také hluboce dojalo“.  Stejně jako při své první návštěvě pokračovala delegace dále na Vsetín.

 

[autor: Nikol Moravcová]