Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sochař Julius Pelikán s pomocníkem při dokončování pomníku

Sochař Julius Pelikán s pomocníkem při dokončování pomníku

Slavností odhalení pomníku, 1925

Slavností odhalení pomníku, 1925

Sněžné

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka

V městysu Sněžné, který je dnes součástí okresu Ždár nad Sázavou v Kraji Vysočina a do roku 1948 nesl jméno Německé, byl v roce 1925 ve východní části náměstí odhalen poměrně monumentální Pomník národního osvobození. Jeho autorem byl sochař Julius Pelikán, který na válcový podstavec vzestupně umístil reliéfy postav Mistra Jana Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského. Na sokl pak  postavil sochu prezidenta T. G. Masaryka, který je prostovlasý a oblečen do žaketu, v pokrčené levé ruce drží lipovou ratolest. Do základu pomníku byly vloženy pamětní listiny osvětlující jeho vznik a údaje o místních padlých legionářích a vojácích první světové války.

Pomník byl zřízen z výnosu sbírky uspořádané ve Sněžném a v okolních obcích. Z částky 24 367 Kč bylo sochaři Pelikánovi vyplaceno 14 000 Kč, dalších 5 000 Kč bylo použito na základy, betonování a dovoz, nádenické práce a mříž. Rozdíl byl uložen v Občanské záložně jako fond na udržování pomníku.

V roce 1939 byl kolem pomníku vybudován park. Již o rok později, v červenci 1940, musela být socha T. G. Masaryka z podstavce odstraněna a byla přemístěna do místního evangelického kostela a na její místo byl postaven kameninový kalich. V srpnu téhož roku pak musely být odstraněny i reliéfy a sokl byl zasypán. Po skončení druhé světové války byl pomník znovu odhalen již na konci května 1945. Jako jeden z mála na území dnešní České republiky nebyl v dalších desetiletích odstraněn a na svém místě stojí dodnes.

 

[zpracováno na základě textů: Jiří Bartoň: Sněžné a Sněžensko, vyd. Obec Sněžné 2002; Pavel Svoboda: 1000 stavebních památek a jiných zajímavostí Novoměstska a Žďárska, vyd. Město Žďár nad Sázavou 2014, fotografie 2019: Zdeněk Dvořák]

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019

Pomník národního osvobození se sochou T. G. Masaryka, 2019