Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykův most

Masarykův most

Masarykův most

Masarykův most

Masarykův most

Masarykův most

Kolín

Masarykův most

Středočeské město ležící na Labi prošlo během druhé poloviny 19. století prudkou industrializací. Celé město se výrazně rozrostlo a kromě jiného sílila i potřeba po novém mostě. Na místě středověké dřevěné lávky byl v roce 1878 postaven most železný. Ten však na začátku 20. století přestal vyhovovat jak po stránce technické, tak kapacitní. Objevila se tedy myšlenka postavit most nový. Návrh, podle něhož se v roce 1913 začalo stavět, vyhotovil Antonín Elbel, ale první světová válka stavbu notně zpomalila. Po skončení války byl projekt přepracován architektem Františkem Roithem podle nových technických norem a s přihlédnutím k úpravě železniční trati.

 

Městské zastupitelstvo původně zamýšlelo most pojmenovat po arcivévodovi Karlu Františku Josefovi – pozdějším císaři Karlovi I. – ale po válce bylo od tohoto záměru pochopitelně upuštěno. V roce 1921 získal stále ještě nedokončený most jméno prvního československého prezidenta. Kolíňané mu někdy říkají také „Starý most“, aby ho odlišili od „Nového mostu“ z 90. let 20. století. Masarykův most byl uveden do provozu 4. června 1927.

 

Zároveň se stavbou mostu byly zbudovány také jez, plavební komora a vodní elektrárna, která byla v první polovině 30. let včleněna do mostní konstrukce a v níž se činily čtyři Francisovy turbíny. Výsledný 185 metrový silniční most lehce stoupá směrem k centru města a má celkem osm polí o různém rozpětí. První vede nad Podskalskou ulicí, druhé překlenuje plavební komoru, třetí elektrárnu, čtvrté až šesté se klenou nad jezem, sedmé a osmé pole vedou přes železniční trať a silnici. Mostovka se nachází ve výšce jedenácti metrů nad hladinou Labe.

 

Za druhé světové války byl most poškozen při spojeneckém bombardování Kolína. V 90. letech 20. století prošel celkovou rekonstrukcí a z hlediska statiky by měl být zcela v pořádku. Přesto Město Kolín, jež most do správy před několika lety převzalo od Středočeského kraje, nyní plánuje další postupné opravy – zejména poškozeného zábradlí a mostních pilířů – a také zvelebení vzhledu, který by podle slov starosty Víta Rakušana měl více odpovídat faktu, že se jedná o významnou památku prvorepublikové architektury.

 

[autor: Jitka Jindřišková, fotografie: Muzeum silnic ve Vikýřovicích a Jitka Jindřišková]