Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka, Nepomuk

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka, Nepomuk

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka, Nepomuk

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka, Nepomuk

Nepomuk

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka

Městečko v jihozápadních Čechách se po skončení první světové války snažilo o připomenutí padlých. Za tímto účelem ustanovila městská rada v roce 1920 Komitét pro vztyčení památníku padlým. Z jeho zasedání vzešlo i rozhodnutí, že hlavním prvkem pomníku bude socha T. G. Masaryka. Jejím autorem se stal plzeňský sochař Vojtěch Šíp (1885–1931), podstavec zhotovil nepomucký stavitel Řežábek. K odhalení památníku došlo 28. července 1925. Sokl tehdy nesl nápis „PADLÝM“.

 

Osudy Masarykovy sochy tak jako v mnoha dalších městech a obcích zrcadlí i v Nepomuku bouřlivé československé dějiny 20. století. Během nacistické okupace byla v roce 1941 socha odstraněna a do konce války uschovávána. Na původní místo se socha vrátila v roce 1945. V padesátých letech byla znovu sejmuta a tentokrát i zničena. Místo sochy byla na pomník instalována mísa „na věčný oheň“. V roce 1968 během tzv. pražského jara doplnila stélu nakrátko busta T. G. Masaryka. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 však došlo k sundání busty a na památník se vrátila zpět mísa. Za normalizace byl navíc nápis na soklu zakryt státním znakem ČSSR. Snahy o obnovu Masarykova pomníku započaly krátce po listopadu 1989. Spolku pro obnovu Masarykova pomníku se zanedlouho podařilo navrátit na podstavec volnou kopii původní Šípovy sochy. Současně byl změněn nápis na soklu na „OBĚTEM VÁLEK – PADLÝM“.

 

V roce 2018 byl památník z rozhodnutí městské rady doplněn o jmenný seznam obětí obou světových válek, podle návrhu pražského sochaře Adama Kovalčíka. Při této příležitosti byl také očištěn a restaurátorsky opraven. Došlo i ke kultivaci bezprostředního okolí pomníku. K odhalení renovovaného památníku, který se nachází na náměstí Augustina Němejce, došlo 28. října 2018 v rámci oslav stého výročí vzniku Československa.

 

[autor: Svatopluk Herc na základě Nepomucké noviny 9/2018, s. 8, fotografie: Svatopluk Herc, Luboš Merhaut] 

 

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka

Památník obětem válek a padlým se sochou T. G. Masaryka