Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk a F. Udržal

T. G. Masaryk a F. Udržal

T. G. Masaryk a F. Udržal

T. G. Masaryk a F. Udržal

Tatranská Lomnica

Návšteva obce

Tatranskú Lomnicu – najväčšiu tatranskú osadu – prezident Masaryk navštívil na jeseň v roku 1930. Táto cesta prezidenta do Tatier sa uskutočnila v súvislosti s prebiehajúcim vojenským cvičením vojsk pod velením Zemského vojenského veliteľstva v Košiciach.

 

Prezident v sprievode predsedu vlády Františka Udržala vycestoval 4. septembra 1930 z Topoľčianok. Sprievod privítal pred Grand Hotelom Praha odborový prednosta zdravotníctva a telesnej výchovy Kolínský. Následne bol prezident s celou skupinou ubytovaný v Grand Hoteli. Prezident tu mal k dispozícií štvorizbový apartmán na druhom poschodí. Nasledujúci deň, 5. septembra sa prezident v hoteli stretol s generálom Le Blevecaom, členom francúzskej vojenskej misie, s redaktorom Národních listov a so starostom Československej obce sokolskej Dr. Josefom Scheinerom.

 

Tatranskú Lomnicu opustil prezident 5. septembra okolo deviatej večer, kedy odišiel na vlakovú stanicu do Popradu.   

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: O. Jalčovik]