Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Představitelé obce podepsáni pod diplom o jmenování T. G. Masaryka čestným občanem

Představitelé obce podepsáni pod diplom o jmenování T. G. Masaryka čestným občanem

T. G. Masaryk děkuje Libhošťanům za přání po jeho odstoupení z funkce

T. G. Masaryk děkuje Libhošťanům za přání po jeho odstoupení z funkce

Ruský legionář a prvorepublikový starosta obce Rudolf Čech za doprovodu manželky a dcery Marie u hrobu T. G. Masaryka v Lánech

Ruský legionář a prvorepublikový starosta obce Rudolf Čech za doprovodu manželky a dcery Marie u hrobu T. G. Masaryka v Lánech

Libhošť

Vztah obce k osobnosti T. G. Masaryka

Samotnou obec na Novojičínsku sice T. G. Masaryk nikdy oficiálně nenavštívil, jako v řadě jiných měst a obcí se mu však místní správa rozhodla udělit čestné občanství.

 

Propojení T. G. Masaryka se zdejším regionem bylo patrné už před první světovou válkou. Masaryk byl v letech 1907 a 1911 zvolen do Říšské rady za obvody Valašska a Lašska. Přicházel sem během své volební kampaně i jako poslanec. Na podporu Masaryka ve volbách aktivně vystupovali libhošťští učitelé Alois Vavřík a Rudolf Rous. Oba se zapojili do veřejné agitace v Masarykův prospěch a přispěli k jeho vítězství.

 

Po vzniku Československa byly v obci každoročně slaveny i Masarykovy narozeniny. U příležitosti 80. narozenin prezidenta promluvil ke všem shromážděným o jeho životě a díle učitel Rudolf Andrýsek. Večer téhož dne se konal průvod obcí. Děti přednesly svůj nacvičený program. V zápisech ve školní kronice se také nejednou setkáváme s informací o zrušení výuky, aby žáci mohli jet pozdravit přejíždějící vlak s prezidentem do Suchdola nad Odrou.

 

K udělení čestného občanství T. G. Masarykovi došlo v roce 1935 při příležitosti jeho 85. narozenin. Hned v úvodu schůze obecního zastupitelstva 6. března 1935 přečetl starosta Rudolf Čech návrh, aby prezident T. G. Masaryk byl jmenován čestným občanem obce Libhoště. Návrh byl jednohlasně přijat povstáním všech přítomných. Ještě ze slavnostního zasedání byl do Prahy zaslán blahopřejný telegram a čestný diplom. Druhou část zasedání vyplnila slavnostní tělocvičná akademie, na níž vystoupili členové všech místních tělovýchovných jednot – Sokol, Orel a DTJ.

 

Libhošťané zaslali prezidentovi diplom v tomto znění:

Obecní zastupitelstvo v Libhošti, pol. okres Nový Jičín. Diplom o čestném občanství. Obecní zastupitelstvo v Libhošti vzpomíná s vděčností vaší veliké práce životní a šíření zásad lidskosti, práva a spravedlnosti, světového míru, Vašich bojů a obětí za obnovení, konsolidaci a lepší budoucnost našeho státu a jmenuje Vás, pane prezidente, u příležitosti Vašich 85letých narozenin čestným občanem naší obce. V Libhošti dne 6. března 1935.

 

[autor: Petr Horák, fotografie: Petr Horák]