Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník padlým 1. sv. války s bustou T. G. Masaryka v obci Družec

Pomník padlým 1. sv. války s bustou T. G. Masaryka v obci Družec

Pomník padlým 1. sv. války s bustou T. G. Masaryka v obci Družec

Pomník padlým 1. sv. války s bustou T. G. Masaryka v obci Družec

Družec

Pomník padlým 1. světové války s bustou T. G. Masaryka

V roce 1923 byl v obci Družec na Kladensku z podnětu místního Okrašlovacího spolku postaven pomník uctívající památku padlých mužů z obce v 1. světové válce, a to na místě, kde již od roku 1786 stála socha sv. Jana Nepomuckého, která však byla ještě před válkou poničena. Pomník zhotovil kamenický mistr Sláma za 7.000 Kč.

 

Busta T. G. Masaryka na pomník přibyla až v květnu 1938, nechala ji zhotovit baráčnická obec Veselov. V roce 1940 ji před zničením nacisty ukryl tehdejší starosta obce Karel Jelínek. Po osvobození v květnu roku 1945 byla busta instalována znovu, avšak v padesátých letech ji museli občané obce opět ukrýt, a to na téměř čtyřicet let. Umístěna na pomník byla v roce 1990, slavnostního odhalení se tehdy zúčastnil herec Josef Kemr. V roce 2011 byl díky finanční pomoci Ministerstva vnitra ČR pomník zrestaurován a také okolí pietního místa bylo nově upraveno. Autorem rekonstrukce pomníku je sochař Jan Brabec.

 

[text byl převzat z informační tabule v blízkosti pomníku, foto: Lucie Merhautová)