Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Socha T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Návštěvy města a pomník T. G. Masaryka

Kostelec nad Orlicí v Královéhradeckém kraji prezident T. G. Masaryk navštívil dvakrát ve dvacátých letech a v roce 1935 zde byl vybudován jeho pomník.

Svou první návštěvu T. G. Masaryk uskutečnil v úterý dne 13. července 1926 po páté hodině odpolední, kdy se v Kostelci zastavil během své cesty po severovýchodních Čechách. Do Kostelce přijel prezident se svým doprovodem ve čtyřech automobilech z Rychnova nad Kněžnou. Doprovázel jej ministr zahraničí Edvard Beneš, Jan Masaryk, ministr železnic Jan Říha a generál Viktor Hoppe. Kostelec byl poslední z mnoha zastávek, dále všichni pokračovali zpět do Prahy speciálně vypraveným vlakem.

Druhá návštěva byla kratší a neměla ráz oficiální návštěvy města. Uskutečnila se v červnu 1929. Prezident byl jenom uvítán na radnici představiteli města, zástupci korporací a pak pokračoval dál.

 

Socha T. G. Masaryka byla slavnostně odhalena 14. července 1935. Došlo k němu nejen v kontextu zotavující se ekonomiky po velké hospodářské krizi či prezidentových 85. narozenin, bylo důležité i pro zachování zdejší reální školy, před níž pomník stál. Škole hrozilo uzavření z důvodu nedostatečného počtu žáků. Učitelé, rodiče i město se naopak snažili školu nejen udržet, nýbrž ji přeměnit v reálné gymnázium. Tyto plány byly úspěšné a novému gymnáziu se dokonce dostalo i svolení prezidentské kanceláře pojmenovat školu od září 1935 Masarykovo státní československé reálné gymnasium v Kostelci nad Orlicí.    

Autorem sochy T. G. Masaryka byl akademický sochař Josef Bílek z Hořic v Podkrkonoší. Řada skic, které se ve fotodokumentaci dochovaly, svědčí i o jeho vážném přístupu k tomuto dílu a jeho umístění. Podle vzpomínek autora byla dokonce zhotovena dřevěná maketa, se kterou se popojíždělo v jádru města, aby bylo nalezeno optimální místo.

V březnu 1935 proběhly v Kostelci nad Orlicí okázalé oslavy Masarykových 85. narozenin. Dne 6. března 1935 na schůzi obecního zastupitelstva bylo, za přítomnosti zástupce okresního úřadu komisaře Formánka, hlasováno o udělení čestného občanství T. G. Masarykovi. Z 28 přítomných bylo odevzdáno 28 kladných hlasů, komunističtí zastupitelé se na schůzi nedostavili. Ze schůze byl zaslán prezidentovi holdovací a pozdravný telegram. V 7 hodin večer byla v lomu zapálena hranice. Poté účastníci odešli do sokolovny, kde se konala v 8 hodin po proslovu starosty města přednáška řídícího učitele Antonína Bíla. 9. března na tyto oslavy navázala studentská akademie v sokolovně. Otevřena byla proslovem ředitele Františka Granáta, zpěvy, tělocvičnými a hudebními čísly a Moliérovou komedií Lékařem proti své vůli. Čistý výtěžek putoval na podporu studentských akcí.

 

K slavnostnímu odhalení pomníku T. G. Masaryka došlo 14. července 1935 v 10.30 a část byla dokonce vysílaná československým rozhlasem. Během nacistické okupace byla socha T. G. Masaryka sesazena, nejprve byla uschována v místním muzeu a později skryta v Borohrádku ve sběrných surovinách pod hromadou šrotu. Po válce se socha opět vrátila na své původní místo, ale setrvala zde pouze do roku 1953, kdy byla označena za ideologicky závadnou, z náměstí odstraněna a nakonec zničena. Plnou odpovědnost za celou akci nesl tehdejší městský národní výbor. Zničena byla i doplňující architektura představující navíc památník padlých první a druhé světové války.

 

Uvolnění poměru v šedesátých letech přineslo i úvahy o návratu Masarykovy sochy na náměstí. Započalo i jednání se sochařem, který dosud vlastnil sádrový model. Šlo o iniciativu malé skupiny lidí, ale dalo se počítat s tím, že se vzrůstajícím nadšením, které doba přinášela, vezmou akci za svou i zástupci města. K tomu však nedošlo a po srpnových událostech roku 1968 z obnovy sochy sešlo.

Plány na obnovu pomníku ožily až koncem roku 1989. 13. ledna 1990 sice vznikla Společnost pro obnovení sochy T. G. Masaryka, avšak její snahy se rozplynuly i pro nezájem města v roce 1992. K nápadu navrácení pomníku před budovu, v níž dnes sídlí Obchodní akademie, se obyvatelé města vrátili až s blížícím se stým výročím vzniku Československa. Na obnovu byla vypsána veřejná sbírka a dne 28. října 2018 byl odhalen nový pomník T. G. Masaryka z dílny sochaře Karla Bartáčka. Na slavnostním shromáždění promluvil starosta František Kinský, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a ředitel Obchodní akademie Václav Pavelka. Celou akci doprovázel pěvecký sbor Orlice.      

 

[Text vznikl na základě článku: Kamil Zdrálek, Tomáš Garrigue Masaryk a Kostelec nad Orlicí; za poskytnuté fotografie děkujeme Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí a jejímu řediteli Václavu Pavelkovi.]

 

Dílna sochaře Karla Bartáčka

Dílna sochaře Karla Bartáčka

Dílna sochaře Karla Bartáčka

Dílna sochaře Karla Bartáčka

Model sochy T. G. Masaryka, dílna sochaře Karla Bartáčka

Model sochy T. G. Masaryka, dílna sochaře Karla Bartáčka

Odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, 2018

Odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, 2018

Expozice při odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, Obchodní akademie

Expozice při odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, Obchodní akademie

Odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, 2018

Odhalení nového pomníku T. G. Masaryka, 2018